W tegorocznej akcji „Lasów Pełnych Energii”, zrealizowanej w pobliżu Kopalni i Elektrowni Bełchatów, wzięło udział ok. 80 osób – przede wszystkim uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie, którzy zasadzili około 7000 sadzonek młodej sosny. Dzięki zaangażowaniu leśników z Nadleśnictwa Łuszczanowice młodzież miała również okazję poszerzyć swoją wiedzę o przyrodzie oraz o funkcjonowaniu Lasów Państwowych.

Dzięki inicjatywie „Lasy Pełne Energii” realizujemy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju, aktywnie wspierając postawy ekologiczne wśród mieszkańców regionów, w których prowadzimy naszą działalność – powiedział Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. - Warto pamiętać, że w PGE GiEK lasy sadzimy nie tylko od święta, ale również w ramach bieżącej rekultywacji terenów pogórniczych w Bełchatowie i Turowie, gdzie do tej pory posadziliśmy łącznie ok. 47 milionów drzew – dodaje Andrzej Legeżyński.

Program Lasy Pełne Energii, realizowany od 2000 roku, to jeden z najważniejszych programów Grupy PGE w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego celem jest poprawa jakości powietrza, stanu wód gruntowych, odbudowa drzewostanu w polskich lasach, czynna ochrona przyrody oraz edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Formuła programu zakłada również realizację działań i projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej we współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę środowiska naturalnego, a także wspieranie parków narodowych, obszarów chronionych i pomników przyrody.

Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne, sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami oraz wspiera projekty istotne dla obszarów chronionych sąsiadujących z jednostkami PGE. 

Akcje sadzenia drzew w terenie poprzedzane są spotkaniami edukacyjnymi z leśnikami, których celem jest przybliżenie uczestnikom zasad ochrony środowiska oraz świadomego korzystania z zasobów, takich jak woda, energia czy ciepło.

W ciągu 22 lat w programie udział wzięło blisko 25 tysięcy osób, które posadziły wspólnie ponad 600 tysięcy drzew (głównie sosen, świerków i dębów) w 35 lokalizacjach na terenie 14 województw. 

Tegoroczne akcje „Lasów Pełnych Energii” przy oddziałach spółki PGE GiEK zostały już zrealizowane w pobliżu Elektrowni Opole oraz Elektrowni Rybnik.

kwbbelchatow_site