Niniejszym informujemy, że w dniu 30 czerwca 2015 r. Dezycją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4210-24(6)/2015/1249/XI-854/BG została zatwierdzona Taryfa dla ciepła dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego rocznik 2015 poz. 2695 w dniu 6 lipca 2015 r.

Decyzja Urzedu Regulacji Energetyki


 

kwbbelchatow_site