Trzydniowe obrady odbędą się tradycyjnie w Bełchatowie w hotelu Sport i pobliskiej Hali Widowiskowo – Sportowej. W kongresie weźmie prawie 400 uczestników z Polski i zagranicy. W trakcie kongresu wygłoszonych zostanie prawie 50 referatów.

Uczestnicy kongresu podejmować będą tematy ważne dla gospodarki, związane z przyszłością najtańszego źródła energii, jakim jest węgiel brunatny. Omówiona zostanie m.in. rola węgla brunatnego w krajach europejskich i na świecie, inwestycje w nowe złoża, czy wykorzystanie węgla brunatnego w sposób niekonwencjonalny.

Tradycyjnie jednym z elementów kongresu będzie wielobranżowa sesja wystawiennicza, podczas której swoje produkty i osiągnięcia zaprezentują firmy sektora wydobywczego i elektroenergetycznego.

Komitet honorowy tworzą: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski, Wiceprezydent Euracoal Jan Olszowski, Sekretarz Generalny Euracoal Brian Ricketts, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, Rektor Akademii Górniczo–Hutniczej Tadeusz Słomka, Rektor Politechniki Wrocławskiej Cezary Madryas, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Henryk Baranowski, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sławomir Zawada, Dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie (PGE GiEK) Marian Rainczuk. Przewodniczącym komitetu naukowego kongresu jest Kierownik Katedry Geomechaniki, budownictwa i Geotechniki AGH Antoni Tajduś.

Organizatorem kongresu jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Bełchatowie.

Patronat medialny nad Kongresem objęli:

 

kwbbelchatow_site