PGE GiEK SA Oddział KWB Bełchatów był 23 maja 2013 r. gospodarzem wyjazdowego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Podczas posiedzenia naukowcy Politechniki Opolskiej oraz Częstochowskiej, a także specjaliści KWB Bełchatów zaprezentowali referaty dot. m.in. analizy polskiego rynku energii elektrycznej, optymalizacji zużycia energii elektrycznej na podstawie projektów prowadzonych w kopalni oraz rekultywacji terenów po działalności górniczej. Na przykładzie zwałowiska zewnętrznego „Góra Kamieńsk” przedstawiono wzrost wartości terenów pogórniczych przez zróżnicowanie geograficzne, różnorodność flory i fauny oraz atrakcyjność turystyczno-przyrodniczą. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się także z pracą bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów oraz zwiedzili KWB Bełchatów – punkty widokowe przy Odkrywkach Szczerców i Bełchatów oraz zwałowisko zewnętrzne.   Komisja Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Polskiej Akademii Nauk zajmuje się m.in. zagadnieniami gospodarki odpadami, oceną stanu środowiska przyrodniczego oraz  rekultywacji terenów poprzemysłowych. Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach został powołany w 1974 r. Działalność Oddziału realizowana jest poprzez komisje naukowe. Szczególne znaczenie ma działalność Oddziału inspirująca i koordynująca prace naukowe w regionie. Zakres działania Oddziału obejmuje też współpracę ze szkołami wyższymi oraz przedstawicielami przemysłu. Z inicjatyw Oddziału powstały założenia regionalnej polityki naukowej określające priorytety naukowe oraz rozwiązania organizacyjne i finansowe, które mają stymulować rozwój nauki w kierunkach najkorzystniejszych ze społecznego punktu widzenia.

kwbbelchatow_site