Klasy patronackie utworzone zostaną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. L. Czyżewskiego w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Programem objęte zostaną wybrane pierwsze klasy kształcące w zawodach technik elektryk, mechanik, automatyk i mechatronik. Porozumienia, podpisane dziś przez władze PGE, dyrektorów placówek oraz przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w obecności Marzeny Machałek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, obowiązywać będą przez 10 lat. W ramach współpracy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą brali udział w wizytach zawodoznawczych na terenie kopalni i elektrowni w Bełchatowie, zorganizowane zostaną zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia. Dla wyróżniających się uczniów ufundowane zostaną także stypendia.

W uroczystym podpisaniu porozumień udział wzięli m.in. Marzena Machałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Waldemar Wyczachowski – starosta powiatu bełchatowskiego, dyrektorzy i uczniowie szkół objętych programem, władze GK PGE na czele z Henrykiem Baranowskim - prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Sławomirem Zawadą - prezesem zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, dyrektorzy elektrowni i kopalni w Bełchatowie.

– Celem Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak też całego polskiego rządu, jest rozpoznawanie problemów, ich definiowanie i niezwłoczne rozwiązywanie. Szczególnym wyzwaniem jest dla nas wykształcenie wysokiej jakości kadr, spełniających potrzeby polskiej gospodarki. Takiego zadania podejmuje się MEN, tworząc pewne ramy prawne, inspirując konieczną synergię szkół, samorządów i pracodawców, bo mądry pracodawca wie jaki kapitał stanowi odpowiednio wykształcony młody człowiek. Takiego partnera znaleźliśmy w PGE. Jesteśmy dzisiaj tu, w samym sercu polskiej energetyki, uczestnikami podpisania porozumień patronackich, dzięki którym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zyska znakomite kadry. Warto jednak podkreślić, że beneficjentem budowania dobrej szkoły staje się polska gospodarka, która służy rozwojowi społecznemu – mówiła w trakcie uroczystości Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej podkreślił, że podpisanie porozumień w Bełchatowie jest częścią szerszego projektu, którego celem jest renesans szkolnictwa zawodowego w Polsce. – Ta reforma jest potrzebna nie tylko sektorowi energetycznemu, który boryka się z luką pokoleniową, czyli brakiem zastępowalności specjalistów. Skorzystają z niej również samorządy, administracja publiczna i wreszcie zwykli ludzie. Wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej chcemy zbudować zwarty program renesansu szkolnictwa zawodowego, będziemy ulepszać proces adaptacyjny młodych pracowników po to, żeby część ciężaru edukacji zawodowej ponoszona była również przez pracodawcę. To umożliwi im sprawne wejście w organizację – dodaje prezes Henryk Baranowski.

– Program tworzenia klas patronackich PGE jest odpowiedzią na potrzeby spółki, ale również realizacją polityki polskiego rządu, której celem jest odbudowa nauczania branżowego – nauczania, które w ostatnich latach było zaniedbywane. Przez ostatnie lata ilość absolwentów szkół technicznych drastycznie spadała. Tylko między 2009 a 2015 rokiem ilość absolwentów z wykształceniem w zawodzie technik mechanik spadła z prawie 12,5 tys. do niecałych 3 tys. a techników elektryków z 3 tys. do 1,2 tys. rocznie. Dlatego, by zmienić te niepokojące statystyki, należy jak najszybciej wdrażać projekty, wpływające na wizerunek szkół branżowych, tak aby stały się one atrakcyjnym celem dla młodzieży. Dzięki podpisanym porozumieniom uczniowie będą mieli możliwość zdobycia zawodu, na który będzie zapotrzebowanie na polskim rynku pracy a branża górniczo-energetyczna pozyska dobrze wykwalifikowanych pracowników – powiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Podpisane porozumienia są kontynuacją współpracy spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z placówkami oświatowymi w kraju. Podobne porozumienia o utworzeniu klas patronackich PGE podpisano z dyrektorami dwóch szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zgorzeleckiego 15 stycznia br. w Bogatyni, gdzie funkcjonuje kompleks górniczo – energetyczny PGE. Klasy kształcące w zawodach technik elektryk, mechanik, energetyk, automatyk i mechatronik powstaną w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni w roku szkolnym 2018/2019. W przyszłości planowane jest także utworzenie klas branżowych pod patronatem PGE w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, gdzie uczniowie będą kształcić się w zawodach: elektryk, elektromechanik i mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

PGE GiEK podpisała także porozumienia o współpracy naukowo – technicznej z 17 uczelniami wyższymi. Ich efektem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć, które służą wymianie doświadczeń, rozwiązywaniu problemów natury teoretycznej i praktycznej oraz praktycznego wykorzystania potencjału naukowego uczelni. Przykładem jest współpraca z Politechniką Wrocławską, dzięki której opracowano m.in. innowacyjną metodę monitoringu bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Z kolei z Politechniką Łódzką spółka prowadziła projekt badawczy z zastosowaniem materiału opatentowanego przez tę uczelnię dla ograniczenia emisji rtęci do atmosfery.

kwbbelchatow_site