PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów otworzyła w Złoczewie swoje biuro, w którym będzie się mieścił również punkt informacyjny. – Od ubiegłego roku, po tym jak otrzymaliśmy koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węgla brunatnego w rejonie Złoczewa, nasi wykonawcy prowadzą prace geologiczne na terenie czterech gmin województwa łódzkiego: Złoczew, Burzenin, Ostrówek i Lututów. Od dzisiaj będziemy do dyspozycji wszystkich zainteresowanych naszymi pracami – deklarował podczas oficjalnego otwarcia biura Kazimierz Kozioł, Dyrektor Kopalni Bełchatów. Biuro i punkt informacyjny mieszczą się w wynajętym przez Kopalnię pomieszczeniu w centrum Złoczewa. – Na razie punkt będzie otwarty jeden dzień w tygodniu w czwartki w godzinach od 11.00 do 14.00, ale jeśli będzie taka potrzeba, z pewnością czas ten wydłużymy – podkreśla Kazimierz Kozioł.

Od otrzymania koncesji (od 30 czerwca 2010 r.) Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów ma trzy lata na zbadanie złoża i wykonanie dokumentacji geologicznej. - Być może uda nam się zakończyć ten etap wcześniej – przewiduje Kazimierz Kozioł. - Obecnie prowadzimy roboty wiertnicze i badania laboratoryjne zaplanowane do wykonania w ramach prac i robót geologicznych – dodaje.
Do tej pory (do 19 września br.) Kopalnia zrealizowała 129 spośród 272 otworów: 54 otwory geologiczno – inżynierskie w obszarze projektowanego zwałowiska zewnętrznego, 24 otwory geologiczno – inżynierskie w obrębie projektowanych zboczy odkrywki, 42 złożowe oraz 9 otworów hydrogeologicznych (odwiercono 16 608 metrów rdzenia z zaplanowanej docelowej długości blisko 42 tys. metrów). Przewiduje się, że roboty wiertnicze zostaną zakończone we wrześniu 2012 roku. – Pozostanie nam opracowanie dokumentacji geologicznej, projektu zagospodarowania złoża, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko i wystąpienie z wnioskiem do Ministra Środowiska o wydanie koncesji na wydobywanie węgla – podkreśla Kazimierz Kozioł.
Otwarcie biura miało miejsce 19 września br. Wzięli w nim udział parlamentarzyści Ziemi Łódzkiej: senator Wiesław Dobkowski i poseł Mieczysław Łuczak, przedstawiciele samorządów, na których prowadzone są badania, Wiceprezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Waldemar Szulc oraz przedstawiciele Kopalni i Elektrowni Bełchatów. Siedzibę poświęcił ksiądz Jerzy Brzęczek, proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie.

*Złoże „Złoczew”
Przedłużenie funkcjonowania Kopalni oraz Elektrowni Bełchatów związane jest z perspektywicznym złożem Złoczew, którego zasoby szacowane są na ok. 450 mln ton węgla brunatnego. Pokłady węgla zlokalizowane są na terenie trzech gmin: Złoczew, Burzenin (powiat sieradzki) oraz Ostrówek (powiat wieluński).
W czerwcu 2010 roku Ministerstwo Środowiska przyznało Kopalni koncesję na przeprowadzenie prac rozpoznawczych i badawczych złoża Złoczew. Pod koniec 2010 r. Oddział rozpoczął prace geologiczne. Po wykonaniu modelu złoża i uzyskaniu koncesji na wydobycie, będzie można rozpocząć prace związane z przebudową infrastruktury i dostosowaniem jej do potrzeb i warunków, w jakich będzie realizowana odkrywka Złoczew.

Złoże „Złoczew’’ położone jest w południowo – zachodniej części województwa łódzkiego w rejonie Wielunia. Oddalone jest o około 50 km w linii prostej od Kopalni Bełchatów. O atrakcyjności eksploatacji złoża „Złoczew” decydują nieduże nakłady inwestycyjne w odniesieniu do innych perspektywicznych odkrywek. Mają na to wpływ następujące czynniki:

  • istniejąca w rejonie Bełchatowa elektrownia o mocy zainstalowanej 4440 MW (oraz nowy blok 858 MW),
  • możliwość wykorzystania obecnie eksploatowanych maszyn podstawowych w Polu „Bełchatów” i Polu „Szczerców” oraz potencjału ludzkiego (wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra).

Budowa kopalni w Złoczewie jest inwestycją, która będzie miała charakter strategiczny, a decyzje w tym zakresie podejmować będzie Komitet Inwestycyjny Polskiej Grupy Energetycznej.

[nggallery id=1]

kwbbelchatow_site