Bełchatowska Kopalnia Węgla Brunatnego znalazła się na Złotej Liście Pracodawców. To rezultat przyznania Kopalni kolejnego już wyróżnienia w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy – „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w grupie zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników. Działania firmy w zakresie bhp doceniono także lokalnie – KWB Bełchatów zajęła pierwsze miejsce na szczeblu regionalnym.

To już kolejna edycja konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, w której została nagrodzona bełchatowska Kopalnia. Zarówno w 2007, jak i w 2010 roku firma otrzymała wyróżnienie na szczeblu krajowym w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników; w 2010 r. zdobyła także I miejsce w województwie łódzkim.
- Przyznanie nam tak zaszczytnego tytułu to uhonorowanie praktyk naszej Kopalni w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnionych oraz starań o systematyczną poprawę stanu bhp – mówi Kazimierz Kozioł, dyrektor Oddziału KWB Bełchatów.
- Bezpieczeństwo naszych pracowników zawsze było dla nas priorytetem. Wiemy, jak ważnym zadaniem podczas prowadzenia robót eksploatacyjnych jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Wiąże się to z likwidacją lub ograniczeniem wielu zagrożeń specyficznych dla przemysłu wydobywczego. Ocena ryzyka zawodowego jest przecież jednym z podstawowych elementów skutecznego zarządzania i osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy – dodaje dyrektor.
W Kopalni Bełchatów dużo uwagi poświęca się informowaniu pracowników o ryzyku zawodowym oraz o wprowadzaniu działań ograniczających i eliminujących ryzyko. W Oddziale każdy pracownik podczas szkoleń w zakresie bhp jest zapoznawany z czynnikami środowiska pracy występującymi na jego stanowisku, z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
Celem konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest promowanie zakładów pracy, które organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp.

kwbbelchatow_site