PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów wykonała 1 grudnia 2010 r. na terenie Gminy Ostrówek, pierwszy, czterdziestometrowy rozpoznawczy otwór geologiczno-inżynierski (19 ZW) pod zwałowisko zewnętrzne. Podjęte przez Kopalnię Bełchatów prace wynikają z obowiązku koncesyjnego. Zgodnie z Koncesją nr 32/2010/p wydaną przez Ministra Środowiska w dniu 30 czerwca 2010 r. na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węgla brunatnego Złoczew, rozpoczęcie działalności objętej niniejszą koncesją musi nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Celem prac poszukiwawczych i rozpoznawczych jest udokumentowanie złoża węgla brunatnego w kategorii nie niższej niż C1. W związku z tym zostaną wykonane 272 otwory: złożowe; hydrogeologiczne, studzienne; hydrogeologiczne obserwacyjne oraz geologiczno-inżynierskie.

Rozpoczęcie prac wiertniczych poprzedziło spotkanie dyrekcji Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów z przedstawicielami samorządu gminy w siedzibie Urzędu Gminy Ostrówek. Przedstawiciele Kopalni podkreślali, że złoże Złoczew jest jednym z perspektywicznych złóż węgla brunatnego, które zostało uwzględnione w projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 roku. Dla Kopalni realizacja nowej inwestycji - czyli wybudowanie na tym terenie odkrywki - oznacza dalszy rozwój, utrzymanie zdolności produkcyjnych, a także stabilność zatrudnienia przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Budowa kopalni w Złoczewie to także ogromna szansa dla mieszkańców regionu, na terenie którego zalega brunatne „złoto”.

Rozwój bazy paliwowej w rejonie bełchatowskim w oparciu o złoże węgla brunatnego Pola „Bełchatów” i Pola „Szczerców” zapewni funkcjonowanie Oddziału Elektrownia Bełchatów co najmniej do 2038 roku. Przedłużenie pracy bełchatowskiej elektrowni w oparciu o węgiel brunatny do lat pięćdziesiątych XXI wieku uwarunkowane będzie pozyskaniem węgla ze złóż satelitarnych. Jednym z największych złóż satelitarnych możliwych do wykorzystania jest oddalone o 50 km od bełchatowskiej Kopalni i Elektrowni Bełchatów złoże Złoczew, zlokalizowane w rejonie Wielunia, położone na terenie gmin: Burzenin, Złoczew i Ostrówek. Złoże rozciąga się pasmem o szerokości 1000-1500 m oraz długości ok. 10 km. Zasoby tego złoża szacowane są na 450 mln ton węgla brunatnego, a jego eksploatacja przedłuży funkcjonowanie bełchatowskiego kompleksu górniczo-energetycznego do 2050 r.

kwbbelchatow_site