VII Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego odbył się w Bełchatowie w dniach 11 – 13 kwietnia 2011 r.

Organizatorami Kongresu byli:

  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa - Oddział w Bełchatowie
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
  • Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
  • Politechnika Łódzka

 

W Kongresie uczestniczyło ok. 320 osób, w tym 63 z zagranicy, reprezentujących wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, branżowe departamenty ministerstw zarządzających górnictwem i energetyką, koncerny paliwowo-energetyczne, kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie, przemysł maszyn i urządzeń oraz firmy i instytucje współpracujące z branżą węgla brunatnego i energetyki.

Hasło przewodnie obrad to „Rola i miejsce węgla brunatnego w światowej energetyce XXI wieku”.

Kongres kolejny raz potwierdził strategiczną rolę węgla brunatnego, jako paliwa energetycznego na dziś i w kilkudziesięcioletniej perspektywie, zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak i na świecie. Obecnie w Polsce i na świecie węgiel brunatny jest najtańszym paliwem do produkcji energii elektrycznej, a problem energii jest dzisiaj problemem globalnym.
Według prognozy specjalistów tendencja ta utrzyma się w długim horyzoncie czasowym, ponieważ inne paliwa energetyczne w dotychczas rozpoznanych złożach wyczerpią się, a nowe złoża węgla kamiennego występują w znacznie gorszych warunkach górniczo-geologicznych.

66 referatów zgłoszonych i opublikowanych oraz przeprowadzona dyskusja w czasie obrad Kongresu nacechowana troską o rozwój branży górnictwa węgla brunatnego
i energetyki na niej opartej, pozwoliły na sformułowanie i przyjęcie wniosków, które zostały zawarte w poniższej uchwale.


Uchwala VII Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego
 

kwbbelchatow_site