Mottem przewodnim tegorocznej konferencji było hasło „Węgiel brunatny – dziś i w przyszłości”. W kolejnych wystąpieniach, referatach i dyskusjach podkreślano znaczenie tego surowca dla Polski. – Dzisiaj jesteśmy w przededniu zatwierdzenia programu dla sektora węgla brunatnego, który został już przyjęty przez Ministerstwo Energii i rozesłany do konsultacji do pozostałych resortów – mówił wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski, otwierając kongres. Zaznaczył, że w tworzeniu programu brali udział naukowcy i eksperci sektora węgla brunatnego, w tym przedstawiciele PGE GiEK oraz strona społeczna. Dodał, że obecny rząd przykłada dużą wagę do rozwoju sektora węgla brunatnego. – W dalszym ciągu mamy dużo wyzwań, ale dzisiaj mamy inny klimat w przestrzeni publicznej, mówiący o surowcach. Surowce to bogactwo Polski, surowce, w tym węgiel brunatny, to zabezpieczenie energetyczne Polski – podkreślał wiceminister. Grzegorz Tobiszowski przywołał także aspekt kończących się zasobów w eksploatowanych odkrywkach i wydobycia nowych złóż węgla, koncentrując się na złożu Złoczew. – Jesteśmy już dzisiaj zdecydowanie dalej i nie dyskutujemy „czy”, tylko „kiedy”? – przekonywał wiceminister przypominając, że otrzymana pod koniec marca przez PGE GiEK decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla kopalni węgla brunatnego Złoczew, otwiera drogę do rozpoczęcia starań o uzyskanie koncesji na wydobycie węgla.

Niepodważalną rolę kopalń węgla brunatnego na energetycznej mapie Polski podkreślał Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE S.A.Węgiel brunatny, tuż po węglu kamiennym, jest dziś w Polsce głównym surowcem energetycznym, który pozwala na zabezpieczenie blisko 35 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej – mówił Ryszard Wasiłek dodając, że kopalnie grupy PGE wydobywają ok. 80 proc. węgla brunatnego w Polsce, a sama tylko elektrownia Bełchatów pokrywa ok. 20 proc. całego, krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Pozytywnie o bełchatowskim zagłębiu paliwowo-energetycznym wypowiedział się również Adam Mirek, prezes Wyższego Urzędu Górniczego. – Wiele powiedziano o bezpieczeństwie energetycznym kraju, o zasobach i wielkości wydobycia. Chciałbym podkreślić jedno: PGE, a zwłaszcza kopalnia Bełchatów, to jedno z najbezpieczniejszych polskich górnictw. Głównie dzięki wytężonej pracy wszystkich zaangażowanych w wydobycie węgla brunatnego.

Już dziś jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość

Gości przywitał i zaprosił do ważnej debaty również współgospodarz Kongresu Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki w której skład wchodzą największe polskie kopalnie węgla brunatnego: Bełchatów i Turów. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak istotne dla całej gospodarki i przyszłości naszego kraju jest umiejętne wykorzystanie najtańszego źródła jakim jest węgiel brunatny. – Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności, a nasze doświadczenie, potencjał ludzki i organizacyjny, stanowią solidny fundament, na którym można budować przyszłość – mówił prezes zarządu PGE GiEK. Otwierając I sesję referatową Sławomir Zawada zwracał uwagę, że wpływ na branżę wydobywczą ma szereg regulacji unijnych. Podkreślił także, że nie może być zgody na mocno akcentowaną politykę dekarbonizacyjną w Unii Europejskiej, ponieważ bezpieczeństwo energetyczne Polski powinno opierać się o własne surowce. – Węgiel brunatny daje nam gwarancję bezpieczeństwa energetycznego. Nasz sektor nie jest przeciwny energetyce z innych źródeł, choćby energetyce słonecznej czy wiatrowej, ale czy są one w pełni kontrolowalne? – pytał retorycznie prezes PGE GiEK i dodał, że polska gospodarka musi mieć oparcie w kontrolowalnych źródłach, a węgiel to gwarantuje.

O konieczności współpracy wielu środowisk, niezbędnej dla dalszego rozwoju branży mówił natomiast Marian Rainczuk, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, który podkreślił również rolę Kongresu jako doskonałej platformy wymiany doświadczeń i poglądów. – Uczestnikami kongresu są przedstawiciele rządu, parlamentarzyści,  samorządowcy, a także naukowcy z prestiżowych ośrodków naukowych oraz wybitni  eksperci związani z branżą górniczą i energetyczną z Polski i wielu innych krajów. Z punktu widzenia tematyki Kongresu, takie zróżnicowanie środowisk wydaje się być bardzo ważne, ponieważ w rozważaniach dotyczących funkcjonowania górnictwa węgla brunatnego i jego przyszłości przenikać się powinny opinie różnych grup społecznych. Ich wiedza, jak i doświadczenie dają gwarancję  wysokiego poziomu merytorycznego naszych obrad.

W europejskim sercu węgla brunatnego

Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego w Bełchatowie, którego organizatorem jest spółka PGE GiEK, bełchatowska kopalnia oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Bełchatowie, to od lat jedna z największych i najbardziej prestiżowych imprez branżowych. Gromadzi specjalistów branży górniczej i energetycznej, przedsiębiorców, ekonomistów oraz naukowców z wielu krajów, m.in. z Kanady, Japonii, Niemiec, Austrii, Belgii i Bułgarii. W jego trakcie dyskusje dotykają różnorodnych tematów, związanych z znaczeniem węgla brunatnego w krajach europejskich i na świecie, inwestycjami w nowe złoża i ich perspektywicznym wykorzystaniem, nowoczesnymi technologiami stosowanymi w górnictwie, wykorzystaniem perspektywicznych złóż węgla brunatnego, także w sposób niekonwencjonalny oraz proekologicznymi aspektami wydobycia tego surowca.

W kongresie wzięło udział ponad 350 przedstawicieli prestiżowych ośrodków naukowych oraz wybitnych specjalistów związanych z branżą górniczą i energetyczną z całego świata. W trakcie 5 sesji referatowych zostało zaprezentowanych kilkadziesiąt prezentacji związanych m.in. z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi dla branży,  sytuacją branży węgla brunatnego w Czechach czy w Niemczech, wykorzystaniem kopalin towarzyszących, przykładami niekonwencjonalnego wykorzystania węgla brunatnego oraz ochroną środowiska.

Goście mogli także zwiedzić Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrownię Bełchatów oraz interaktywną wystawę PGE Giganty Mocy w Bełchatowie.

Tradycyjnie Kongresowi towarzyszyła wielobranżowa sesja wystawiennicza, na której swoje produkty i osiągnięcia prezentowali przedstawiciele sektora wydobywczego i elektroenergetycznego.

Kwintesencję trzydniowego spotkania stanowi uchwała kongresowa, którą uczestnicy kierują do zajmujących się przemysłem wydobywczo-energetycznym instytucji państwowych, a także parlamentarzystów i gremiów społecznych i politycznych, od których zależy m.in. przyszłość energetyki opartej na węglu brunatnym.

 

O Kongresie Górnictwa Węgla Brunatnego piszą m.in. nasi Partnerzy Medialni:

 

 

kwbbelchatow_site