Ponad 320 specjalistów z całego świata związanych z górnictwem węgla brunatnego, 3 dni obrad, 66 wygłoszonych referatów i dziesiątki godzin pasjonujących dyskusji na temat najważniejszych osiągnięć naukowych i technicznych branży górniczo-energetycznej – zakończył się VII Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

Uczestnicy tegorocznego Kongresu odbywającego się pod hasłem „Rola i miejsce węgla brunatnego w światowej energetyce XXI wieku” podczas trzydniowych obrad dyskutowali m.in. o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych w górnictwie, ochronie terenów złóż górniczych, technologii wychwytywania i magazynowania CO2, a także o nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych dotyczących maszyn podstawowych oraz o rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych.
- Zajmujecie się Państwo dyscypliną, która jest mi szczególnie bliska. Czuję się jednym z Was. Wyjątkowość Waszego Kongresu w skali Polski, Europy i świata podkreślają jego goście: przedstawiciele rządu, ważnych ośrodków naukowych oraz branży górniczej i energetycznej z kraju i z zagranicy. Dzisiejsze spotkanie to najlepsza okazja do wymiany doświadczeń i utrwalenia współpracy - powiedział prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, w przesłaniu do uczestników Kongresu.

Tegoroczny Kongres po raz kolejny potwierdził, że węgiel brunatny zarówno w Polsce, jak i na świecie zajmuje istotne miejsce w rozwoju gospodarki, a polska energetyka oparta na węglu powinna się stać jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego UE.
- Nasz kraj ma wielkie bogactwo. Tym niedocenionym w pełni bogactwem jest węgiel brunatny, którego udokumentowane zasoby powinny podlegać ochronie przed infrastrukturalną zabudową niezwiązaną z energetyką – mówił podczas zakończenia obrad Kazimierz Kozioł, Dyrektor Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, a zarazem Prezes Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Bełchatowie.

Podsumowaniem obrad jest projekt uchwały z 14 wnioskami pokongresowymi. Do 28 kwietnia można zgłaszać ewentualne uwagi na adres slawomir.pabich@gkpge.pl.
Uchwała trafi do wszystkich instytucji, które biorą udział w podejmowaniu decyzji związanych z górnictwem węgla brunatnego.

kwbbelchatow_site