Formowanie zwałowiska wewnętrznego w rowie II rzędu jest skomplikowanym zadaniem. Będzie prowadzone z dwóch poziomów: Ia (-50 m n.p.m.) i Ib (-30 m n.p).
Nadkład zwałowany będzie bezpośrednio po wyeksploatowaniu węgla do rzędnej -110 m n.p.m. Aby zapewnić stateczność formowanego bloku zwałowego o wysokości ok. 60 m, na zwałowisko kierowane są wyselekcjonowanie partie materiału piaszczystego z Pola Szczerców. Przy usypywaniu nadkładu w rowie II rzędu będzie pracowała jedna zwałowarka, która okresowo będzie przemieszczała się między poziomami. Zwałowarka ta będzie również okresowo pracować na poziomie I (+45/21 m n. p. m.) oraz poziomie II (+105 m n.p.m.) W marcu zwałowarka A2RsB 12500 pokonała po raz drugi pięciokilometrową trasę przez szereg pochylni z poziomu II na poziom Ia. Po podpięciu do przenośnika A.102 rozpoczęła formowanie zwałowiska z poziomu -50. Dotychczas w rowie II rzędu ulokowano ok. 400 tys. m3 nadkładu.

kwbbelchatow_site