Nowy zarząd Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie został wybrany  podczas Walnego Zebrania Członków TGPE, które odbyło się 13 czerwca w Warszawie. Do zarządu TGPE dołączył również Marcin Laskowski, Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Prezes Jacek Kaczorowski, kierujący pracami zarządu największej w Polsce spółki wytwórczej, pokreślił rolę TGPE w koordynacji działań producentów energii elektrycznej w Polsce, przede wszystkim w kontekście trwającego procesu transformacji.

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie od lat aktywnie współpracuje z organami administracji rządowej w zakresie wypracowania jak najlepszych rozwiązań dotyczących funkcjonowania sektora elektroenergetycznego. Prace te dotyczą głównie przygotowania, opiniowania oraz wsparcia w tworzeniu aktów prawnych i konsultacji zmian legislacyjnych - zarówno krajowych, jak i europejskich. Uczestnictwo PGE GiEK w pracach TGPE, w ramach odpowiednich grup roboczych i zespołów ekspertów, umożliwia wypracowanie najlepszych rozwiązań dla spółki i pozostałych znaczących wytwórców energii elektrycznej w kraju – podkreślił Prezes Jacek Kaczorowski.

W obliczu wyzwań stojących przed polską energetyką, rola TGPE jako organizacji zrzeszającej największe firmy branży, jest niezwykle istotna. Towarzystwo podejmuje szereg działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania potencjału wytwórczego elektrowni, prezentuje wspólne stanowisko firm sektora energetycznego wobec władz kraju, a także prowadzi analizy w zakresie zmian organizacyjnych i rozwoju elektroenergetyki krajowej ze szczególnym uwzględnieniem sektora wytwarzania energii elektrycznej.

Priorytetem nowych władz Towarzystwa będzie kontynuowanie tych prac, a także ukierunkowanie planowanych zmian rynku energii elektrycznej i usług systemowych w taki sposób, by uwzględniały interesy dużych elektrowni systemowych opartych na paliwach konwencjonalnych – powiedział prezes TGPE.

Jacek Kaczorowski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunkach górnictwo oraz zarządzanie i marketing. Od początku kariery zawodowej związany z jednym z największych w Europie przedsiębiorstw górniczych – Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów, gdzie zajmował najwyższe stanowiska menadżerskie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu projektów w sektorze wydobywczym i energetycznym. Uczestnik prac Komitetu Górnictwa – Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, a także sekcji Ekonomiki Górnictwa w PAN.

W latach 1999-2003 jako członek zarządu KWB Bełchatów SA piastował funkcję dyrektora ds. inwestycji, a w latach 2006-2010 - prezesa zarządu i dyrektora generalnego. Od lipca 2009 roku równolegle zarządzał również PGE Elektrownią Bełchatów SA i doprowadził do jej konsolidacji z 13 spółkami energetycznymi i wydobywczymi z całej Polski. Do końca 2015 r. był prezesem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. W 2024 r. Funkcję tę objął ponownie w kwietniu 2024 r.

***

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie powstało 34 lata temu jako stowarzyszenie działające w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. Oddziały PGE GiEK S.A., będące wcześniej odrębnymi Spółkami, były członkami TGPE od początku funkcjonowania Towarzystwa.

Aktualnie Towarzystwo zrzesza 12 spółek wytwórczych w charakterze członków wspierających.

kwbbelchatow_site