Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu BHP. Pracodawca oceniany jest przede wszystkim poprzez pryzmat przestrzegania przepisów dotyczących prawa pracy.

Celem konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy jest promowanie tych pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Jesteśmy dumni, że KWB Bełchatów znalazła się w gronie krajowych przedsiębiorstw, które robią to najlepiej. Jako pracodawca staramy się zawsze wspierać pracowników w podnoszeniu poziomu świadomości i zaangażowania oraz promujemy innowacje w zakresie w bezpieczeństwa pracy w zakładzie – podkreśla Krzysztof Rośniak, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Jednym z najważniejszych aspektów w kontekście oceny stanu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie jest maksymalne ograniczenie ilości zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Elementami, które pozwoliły KWB Bełchatów na zdobycie II nagrody, są również popularyzacja wiedzy o ochronie pracy, działania na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy, ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy w zakładzie, a także ponoszone na ten cel nakłady inwestycyjne. Bełchatowska Kopalnia kładzie nacisk również na stałe zarządzanie i monitorowanie ryzyka zawodowego w zakładzie pracy.

Oprócz nagrody dla KWB Bełchatów, komisja konkursowa przyznała wyróżnienie Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy w Kopalni Bełchatów, Marianowi Kowalskiemu, który w wojewódzkim etapie konkursu zajął I miejsce na całe województwo łódzkie.

Mojej działalności podporządkowana jest idea kształtowania wśród współpracowników postaw wrażliwych na identyfikację zagrożeń występujących w środowisku pracy. Dzięki tej wrażliwości możliwa jest ich eliminacja, a także kształtowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Jako Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy nauczyłem się, że usunięcie tych zagrożeń jest możliwe tylko wtedy, gdy doskonale zna się zakład pracy i ludzi, którzy go tworzą. Z tego względu rozwój kompetencji społecznych inspektorów pracy, a także pracodawców i pracowników służby bhp oraz innych osób, którzy są zainteresowani technicznym bezpieczeństwem pracy, jest najlepszą gwarancją podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w naszym zakładzie – podkreśla Marian Kowalski, ZSIP KWB Bełchatów.

kwbbelchatow_site