Krwiodawcy zrzeszeni przy bełchatowskiej kopalni, jednym z oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, z Grupy Kapitałowej PGE, już od 45 lat oddają krew i wspierają ideę honorowego krwiodawstwa. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, oficjalne uroczystości miały skromny charakter. 12 września w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie odbyła się msza święta w intencji honorowych dawców krwi.

msza-45-lecie-hdk-przy-kwbb-2020.jpg
msza-45-lecie-hdk-przy-kwbb-2020_2.jpg

W czasie 45-letniej działalności Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło 256 akcji honorowego oddawania krwi, w trakcie których oddano łącznie 15,4 tysięcy litrów krwi. Członkowie klubu niejednokrotnie oddawali krew również w innych punktach w Polsce i za granicą. Warto wspomnieć również o bożonarodzeniowych akcjach HDK w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, podczas których oddano łącznie 108 litrów krwi, a przy okazji obdarowano świątecznymi upominkami małych pacjentów. Nieodłączną częścią tych wizyt jest udział zakładowej orkiestry górniczej z kopalni. Dotychczas zorganizowano osiem takich akcji.

2019_gornicy-z-kwbb-w-iczmp-w-lodzi.jpg

Akcje honorowego krwiodawstwa organizowane przez bełchatowskich górników to piękny gest, który ratuje życie i zdrowie wielu ludzi. To także wyraz bezinteresownego poświęcenia i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 

Początki ruchu honorowego krwiodawstwa przypadają na rok 1974, kiedy dla uczczenia obchodów dni HDK 56 uczestników oddało 14,250 ml krwi. – Rok później wybrano pierwszą Radę Zakładową Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w budowie, a jej reprezentantowi Wojciechowi Loszkowi powierzono sprawy ochrony zdrowia pracowników zakładu. Efektem tej działalności była akcja honorowego krwiodawstwa w lipcu 1975 r., kiedy to 38 osób oddało 8.800 ml krwi – wspomina Andrzej Chlebicki, prezes Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów. Od tej pory idea krwiodawstwana terenie Bełchatowa zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, a 11 września 1975 r.w strukturach PCK zarejestrowano Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWB Bełchatów. Dziewięć lat później Uchwałą Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi została przyjęta nazwa: Klub HDK PCK im. Centrum Zdrowia Matki Polki przy Kopalni Bełchatów. Kolejne zmiany nastąpiły w 2015 r. 26 maja br. został powołany komitet założycielski Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów, który 13 lipca 2015 r. decyzją Sądu Gospodarczego w Łodzi uzyskał osobowość prawną.

W ostatnim czasie akcje honorowego krwiodawstwa przeprowadzane są również wspólniez członkami Klubu HDK PCK przy Elektrowni Bełchatów, a także z pracownikami Centrali spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

krwiodawcy_pgegiek_weglowa_3q0a4507.jpg
kwbbelchatow_site