stypendysci_pge_giek.jpg

Klasy patronackie PGE, w ramach programu wspierania szkolnictwa zawodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, utworzone zostały m.in. w dwóch szkołach powiatu bełchatowskiego – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. L. Czyżewskiego w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Porozumienia patronackie, podpisane w lutym ubiegłego roku przez władze PGE, dyrektorów placówek oraz przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w obecności Marzeny Machałek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, obowiązywać będą przez 10 lat. W ramach współpracy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biorą udział w wizytach zawodoznawczych na terenie kopalni i elektrowni w Bełchatowie, organizowane są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia. Dla wyróżniających się uczniów PGE GiEK funduje stypendia naukowe.

Takie klasy są ważne

Korzyści z wdrażanego programu jest wiele, ale co najważniejsze, są one obopólne. Dzięki klasom patronackim PGE branża górniczo-energetyczna pozyska wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do zachowania ciągłości działania aktywów a uczniowie mają możliwość zdobycia dobrego zawodu, który będzie potrzebny na polskim rynku pracy. Dla spółki PGE GiEK, jako pracodawcy, patronat nad uczniami szkoły zawodowej daje stabilizację odnośnie zasobów ludzkich i uzupełnienia tzw. luki pokoleniowej w przyszłości.

Spółka PGE GiEK jest w Polsce liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego oraz w produkcji energii elektrycznej. To ogromne zobowiązanie i chcąc je dalej kontynuować, kładziemy ogromny nacisk na zasoby ludzkie. Mamy świadomość, że nasi przyszli pracownicy, ze swoimi kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem, dadzą gwarancję utrzymania wysokiej pozycji PGE GiEK, jak i całej Grupy Kapitałowej PGE w branży energetycznej – podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

 

stypendysci_pge_giek_2.jpg

Stypendia dla najlepszych

Stypendyści z powiatu bełchatowskiego, którzy 27 maja otrzymali z rąk prezesa zarządu PGE GiEK Roberta Ostrowskiego list gratulacyjny, zostali docenieni za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia edukacyjne. Siedmioro uczniów spełniło wszystkie kryteria przygotowanego przez spółkę PGE GiEK i zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej regulaminu stypendialnego. Wśród kryteriów, które musieli spełnić znalazły między innymi: średnia ocen co najmniej 4,5 z przedmiotów kształcenia zawodowego, pozytywny wynik egzaminów i  bardzo dobra ocena z zachowania. – Stypendyści z naszych klas patronackich są kolejnym dowodem na to, że nasz program działa, i co najważniejsze motywuje ich do wytężonej pracy, którą my postanowiliśmy nagrodzić. Inwestujemy w uczniów – naszą przyszłą kadrę. Jestem przekonany, że stworzenie klas patronackich to dobra droga. Takie klasy są ważne, bo nie kształcą w oderwaniu od realiów techniki i potrzeb rynku pracy, a  wdrażany przez nas program jest doskonałą receptą na odmłodzenie i przygotowanie kadry fachowców na przyszłe potrzeby naszej firmy – dodaje Robert Ostrowski. Stypendia przyznane zostały na okres 5 miesięcy, a jego wysokość to 500 zł miesięcznie na każdego ucznia.

PGE GiEK stawia na młodzież

Spółka PGE GiEK, w ramach „Programu wspierania kształcenia zawodowego”, podjęła współpracę ze szkołami powiatu zgorzeleckiego i bełchatowskiego. Wdrażany w klasach patronackich program nauczania ma na celu kształcenie w zawodach pozwalających na uzupełnienie luki pokoleniowej i kompetencyjnej w elektrowniach i kopalniach należących do spółki. Zdajemy sobie sprawę, że ważnym aspektem jest rozwój nie tylko nasz, ale także społeczności, w której spółka PGE GiEK funkcjonuje. Mam tu na myśli społeczną odpowiedzialność biznesu. Jestem przekonany, że wsparcie w obszarze edukacyjnym stanie się dla młodych i zdolnych osób ogromną motywacją do tego, aby tu zostać i nadal wspierać oraz budować lokalną społeczność – zapewnia Marek Szydłowski, dyrektor departamentu HR PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Oprócz współpracy ze szkołami zawodowymi, PGE GiEK współpracuje z 17 uczelniami wyższymi. Naukowo-techniczna współpraca pozwala na realizację ważnych dla firmy projektów naukowych, wymianę doświadczeń, rozwiązywanie problemów natury teoretycznej oraz praktycznego wykorzystania potencjału naukowego uczelni.

kwbbelchatow_site