Uroczystość nadania odznaczeń odbyła się 10 stycznia 2023 r. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Pradze. Sławomir Pabich znalazł się w gronie dziewięciu laureatów a medal za szczególne zasługi dla górnictwa wręczyli wyróżnionemu Minister Przemysłu i Handlu Czech Jozef Sikela, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Pradze Martin Štemberk i Prezes EURACOAL Vladimír Budinský. W uroczystości udział wzięli również Prezes Polskiego Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek, I Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Krzysztof Król oraz Prezes Severočeské doly a.s. Ivo Pěgřímek.

Medal jest uhonorowaniem i uznaniem wieloletniej pracy oraz zasług na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy PGE GiEK a Severočeské doly a.s. i stowarzyszeniem HORNICKÁ SPOLEČNOST PODKRUŠNOHORSKÉ OBLASTI a także wymiany doświadczeń w zakresie górnictwa i budowania przyjaznych relacji pomiędzy czeskimi i polskimi górnikami. Kopalnia Bełchatów już od 15 lat rozwija współpracę z czeskimi górnikami.

kwbbelchatow_site