stypendysci_2023_img_6964-kopia.jpg

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wspiera szkolnictwo zawodowe szkół znajdujących się w sąsiedztwie naszych oddziałów. Kolejni stypendyści z 27 klas patronackich PGE są dowodem na to, że wdrożony przez nas program był dobrym rozwiązaniem i stanowi motywację do wytężonej pracy. Klasy patronackie są ważne z punktu widzenia uzupełniania luki pokoleniowej. Dzięki kształceniu branżowemu spółka ma realny wpływ na proces kształcenia praktycznego młodzieży i rozwój kompetencji niezbędnych do zawodów zgodnych z profilem swojej działalności – mówi Sławomir Podkówka, reprezentujący spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W lokalizacji bełchatowskiej klasy patronackie PGE działają w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie, Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie oraz Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie. Za bardzo dobre wyniki w nauce w minionym roku szkolnym nagrodzono łącznie 50 uczniów.

Z kolei w lokalizacji turoszowskiej uhonorowano 28 uczniów z klas patronackich PGE funkcjonujących w dwóch szkołach – Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu i Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni.

PGE GiEK kształci przyszłą kadrę

Klasy patronackie PGE GiEK powstały w latach 2018/2019 i szkolą między innymi przyszłych techników elektryków, automatyków, mechaników i mechatroników. Program objął placówki realizujące kształcenie w zawodach zgodnych z profilem działalności PGE GiEK. Obecnie, pod skrzydłami PGE GiEK uczy się około 540 uczniów.

W ramach współpracy, uczniowie szkół branżowych i technicznych biorą udział w wizytach zawodoznawczych na terenie Kopalni i Elektrowni Turów oraz Bełchatów, organizowane są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia. Dla wyróżniających się uczniów PGE GiEK funduje stypendia naukowe.

PGE GiEK współpracuje także z 18 uczelniami wyższymi. Naukowo-techniczna współpraca pozwala na realizację ważnych dla firmy projektów naukowych, wymianę doświadczeń, rozwiązywanie problemów natury teoretycznej oraz praktycznego wykorzystania potencjału naukowego uczelni.

kwbbelchatow_site