Dzień Otwarty Centrum Rozwoju Kompetencji (CRK) odbędzie się w godzinach 10.00-15.00 w siedzibie Centrum przy Elektrowni Bełchatów (Wola Grzymalina 2). W tym dniu słuchacze będą mogli nie tylko obejrzeć sale wykładowe oraz funkcjonujące w placówce pracownie OZE, automatyki i komputerową, ale przede wszystkim porozmawiać z nauczycielami, którzy wykładają w CRK.

Centrum Rozwoju Kompetencji to szczególne miejsce, które stwarza nowe możliwości rozwoju kwalifikacji pracowników branży energetycznej oraz mieszkańców regionu bełchatowskiego. Bogata oferta edukacyjna została opracowana tak, by kształcić chętnych w „zawodach przyszłości”, dlatego warto wziąć udział w Dniu Otwartym i porozmawiać z wykładowcami o interesujących kierunkach kształcenia – podkreśla Zbigniew Kasztelewicz, p.o. prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Oferta kształcenia w CRK jest na bieżąco poszerzana i aktualizowana zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców, przedsiębiorców i zmieniającego się rynku pracy. Od nowego roku szkolnego, czyli od września 2023 r. ruszają cztery nowe kierunki:

  1. technik analityk – kwalifikacja CHM.03.
  2. technik elektryk – kwalifikacja ELE.02.
  3. technik gospodarki odpadami – kwalifikacja CHM.07.
  4. technik ochrony środowiska – kwalifikacja CHM.05.

Planowana jest także realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych na kierunkach:

  • technik automatyk – kwalifikacja ELM.04., ELM.01.
  • technik spawalnictwa - kwalifikacja MEC.03., MEC.10.
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja ELE.11., ELE.10.
  • technik programista – kwalifikacja INF.04., INF.03.

Centrum Rozwoju Kompetencji (CRK) Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej składa się z Centrum Kształcenia Zawodowego i Branżowej Szkoły II stopnia. Centrum prowadzi m.in. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji oraz inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, natomiast szkoła branżowa realizuje kształcenie zawodowe. CRK jest pierwszym elementem działań przygotowanych przez PGE w ramach transformacji regionu bełchatowskiego. Pomoże ono pracownikom PGE i mieszkańcom regionu Bełchatowa nabyć nowe kompetencje zawodowe na zmieniającym się rynku pracy.

Więcej informacji o CRK i zasadach rekrutacji można znaleźć na stronie: www.crklodzkie.pl

kwbbelchatow_site