Prace konkursowe powinny uwzględniać współczesne trendy proekologiczne w ujęciu architektonicznym, sposób powiązania z sąsiednimi terenami, powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym, a także zaangażowanie zasobów lokalnej społeczności dla funkcjonowania zagospodarowanego terenu, między innymi pod względem miejsc pracy, jak i rekreacji. Twórcy projektów w swoich pracach powinni mieć na uwadze również możliwości wykorzystania oraz produkcji energii elektrycznej ze źródeł niskoemisyjnych.

Na zwycięzców oraz uczelnie, z których będą się wywodzić, czekają atrakcyjne nagrody:

  • 20 000 PLN dla autora nagrodzonej pracy konkursowej i 10 000 PLN dla uczelni

oraz

  • 10 000 PLN dla autora wyróżnionej pracy konkursowej i 5 000 PLN dla uczelni.

Prace konkursowe można zgłaszać do 20 marca 2023 r.

Więcej informacji na temat konkursu oraz składania prac konkursowych znajduje się na stronie internetowej PGE GiEK, w zakładce CSR – „Bełchatowskie Mazury z Energią”.

Najważniejsze terminy:

  • zgłaszanie prac konkursowych – 1–20 marca 2023 r.,
  • ocena prac konkursowych – 3–7 kwietnia 2023 r.,
  • rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – 17 kwietnia 2023 r.,
  • opublikowanie listy zwycięskich prac konkursowych – 18 kwietnia 2023 r..

Zachęcamy do udziału w konkursie!

plakat_a4_konkurs.jpg
kwbbelchatow_site