XI Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego Bełchatów

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt poinformować Państwa o organizacji kolejnej, XI edycji Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego, który odbędzie się w Bełchatowie - największym polskim zagłębiu górniczo-energetycznym, w dniach 17 - 19 kwietnia 2023 roku pod hasłem:      

„TRANSFORMACJA WĘGLA BRUNATNEGO”

Bełchatów w tych dniach będzie stolicą nie tylko polskiego, ale i światowego górnictwa węgla brunatnego, stanie się również miejscem gdzie zapadną propozycje sposobu zastąpienia węgla brunatnego w miksie energetycznym, w sposób mądry, z możliwością wskazywania alternatywnej dla węgla ścieżki gospodarczej, w globalnej energetyce.

Ludzie nauki, specjaliści oraz osoby związane z przemysłem wydobywczym i energetycznym podejmować będą tematy ważne dla gospodarki, związane z węglem brunatnym, który stanowi istotny element stabilizujący bezpieczeństwo energetyczne Polski.

11th INTERNATIONAL BROWN COAL MINING CONGRESS IN BEŁCHATÓW

Ladies and gentlemen,

We are honoured to invite you to take part in the International Brown Coal Mining Congress, which will be held in Bełchatów - Poland’s largest mining and power engineering centre, between 17th and 19th of April 2023, with main theme of:

“BROWN COAL TRANSFORMATION”

During the Congress, Belchatow will be not only Poland’s, but also the world’s capital of lignite mining. It will also become the place where historical proposals for a wise departure from brown coal will be made, with the possibility of indicating an economic alternative path to coal in the energy sector.

Scientists, experts and people working in the mining and power industries will tackle issues of importance for the economy, related to the future of brown coal – a crucial stabilising factor of Poland’s energy security.

kwbbelchatow_site