PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Rogowiec, ul. Św. Barbary 3
97 – 400 Bełchatów, skr. poczt. 100
 

Informacja o numerach telefonicznych:
tel. 44 737 30 00
faks: 44 737 34 56
e-mail: info.giekkwbb@gkpge.pl

Punkt Sprzedaży Węgla
tel. 44 737 47 72,
faks 44 737 47 77 (warunki zakupu)

Dział Sprzedaży
tel.: 44 737 47 71
faks: 44 737 47 75
e-mail: sprzedaz.giekkwbb@gkpge.pl

Dział Organizacji i Systemów Zarządzania
tel.: 44 737 44 35
faks: 44 737 48 64
e-mail: info.giekkwbb@gkpge.pl

Kontakt z mediami:
Sandra Apanasionek – Rzecznik Prasowy PGE GiEK S.A.
tel. +48 44 737 75 38,
tel. kom. +48 693 900 134,
e-mail: Sandra.Apanasionek@gkpge.pl

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
97 – 400 Bełchatów,
ul. Węglowa 5
tel.: 44 737 73 00
faks: 44 737 73 01
NIP: PL 769-050-24-95, Regon: 000560207 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,
XX Wydział Gospodarczy w Łodzi,
KRS: 0000032334, kapitał zakładowy: 6 450 307 050,00 zł - kapitał w całości wpłacony.
e-mail: kancelaria.giek@gkpge.pl

kwbbelchatow_site