1960 r. – odkrycie złoża węgla brunatnego w rejonie miejscowości Piaski;

02.04.1973 r. – powołanie delegatury Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego w Bełchatowie;

17.01.1975 r. – powołanie Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w budowie;

01.10.1975 r. – uruchomienie układu odwodnienia wgłębnego;

15.10.1975 r. – rozpoczęcie montażu pierwszej koparki nadkładowej typu SchRs 4600×50;

06.06.1977 r. – rozpoczęcie pracy I układu KTZ (koparka – taśmociąg – zwałowarka);

19.11.1980 r. – wydobycie pierwszych ton węgla brunatnego;

31.03.1988 r. – osiągnięcie docelowej zdolności wydobywczej 38,5 mln ton węgla brunatnego rocznie;

23.05.1989 r. – uzyskanie przez Kopalnię osobowości prawnej i umieszczenie w rejestrze pod nazwą Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”;

11.07.1989 r. – rozpoczęcie zwałowania wewnętrznego;

listopad 1993 r. – zakończenie zwałowania nadkładu na zwałowisku zewnętrznym;

09.01.1996 r. – decyzja Ministra Przemysłu i Handlu zezwalająca na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – Elektrownia „Bełchatów II” i Kopalnia „Szczerców”;

07.01.1997 r. – skreślenie KWB „Bełchatów” z tzw. „Listy 80″ – wykazu zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska naturalnego w naszym kraju;

01.10.1997 r. – uzyskanie przez KWB „Bełchatów” koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża węgla brunatnego w Polu „Szczerców”;

01.01.1999 r. – przekształcenie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w jednoosobową spółkę skarbu państwa, spółkę akcyjną;

12.09.1999 r. – wydobycie 500-milionowej tony węgla z Pola „Bełchatów” i osiągnięcie półmetka eksploatacji;

21.10.2002 r. – rozpoczęcie pracy I układu KTZ w Polu „Szczerców”;

marzec 2004 r. – utworzenie holdingu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi, w skład którego weszły: KWB Bełchatów S.A., Elektrownia Bełchatów S.A., Elektrownia Opole S.A., Elektrownia Turów S.A., KWB Turów S.A.;

29.09.2004 r. – rejestracja podwyższonego kapitału zakładowego spółki BOT GiE S.A., tym samym BOT GiE S.A. stał się właścicielem 69% pakietu akcji BOT KWB Bełchatów S.A.;

16.03.2005 r. – zmiana nazwy KWB Bełchatów S.A. na BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Spółka Akcyjna;

09.05.2007 r. –   utworzenie Polskiej Grupy Energetycznej największej firmy w Polsce. W skład PGE weszło 11 spółek energetycznych, których majątek wycenia się na ok. 37 mld zł. Pracuje w nich ponad 40 tys. osób;

26.06.2008 r. – zmiana nazwy spółki z BOT KWB Bełchatów S.A. na PGE KWB Bełchatów S.A.;

17.08.2009 r. – wydobycie pierwszego węgla z Pola „Szczerców”. Zasoby przemysłowe pola  szacowane są na 720 mln ton;

30.06.2010 r. – Ministerstwo Środowiska przyznało Kopalni koncesję nr 32/2010/p na przeprowadzenie prac rozpoznawczych i badawczych satelitarnego złoża węgla brunatnego Złoczew. Zasoby złoża szacowane są na ok. 450 mln ton węgla;

01.09.2010 r. – w wyniku procesu konsolidacji została utworzona spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., w skład której weszło jedenaście oddziałów, w tym m.in. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów;

01.12.2010 r. – Kopalnia wykonała pierwszy, czterdziestometrowy rozpoznawczy otwór geologiczno – inżynierski  pod zwałowisko zewnętrzne na złożu węgla brunatnego Złoczew 03.02.2011 r. – wykonano pierwszy, spośród 143, odwiert zlokalizowany na północnym zboczu projektowanej odkrywki w gminie Złoczew.

11.04.2011 r. – odbył się V Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego w Bełchatowie „Rola i miejsce węgla brunatnego w światowej energetyce XXI wieku”. Podczas otwarcia Kongresu podpisane zostało porozumienie o współpracy naukowo-technicznej z AGH Kraków, Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim.06.06.2011 r. – w Polu Bełchatów osiągnięto poziom -110 m n.p.m. Oznacza to, że wydobywamy węgiel z głębokości 310 metrów od poziomu terenu.

W 2011 r.  – pobito rekord wydobycia węgla sprzed 22 lat. Łącznie, zarówno do samej elektrowni, jak i na rynek zewnętrzny, sprzedano 38,5 miliona ton węgla.

11.04.2012 r. – rozpoczął się transport zwałowarki A2RsB 12.500 (Z-96) w kierunku wyrobiska Pola Szczerców.

11-13.04.2012 r. – przeprowadzono wybory przedstawiciela pracowników VI kadencji do Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A.

18.04.2012 r. – Oddział KWB Bełchatów powtórzył sukces sprzed roku i po raz kolejny został uznany za Filar Polskiej Gospodarki.

11-13.05.2012 r. – Oddział KWB Bełchatów zajął III miejsce w IV Mistrzostwach PGE.

W sierpniu 2012 r. –  zakończono prace wiertnicze w zakresie przewidzianym w koncesji nr 32/2010/p z dnia 30 czerwca 2010 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego – w ciągu dwudziestu miesięcy odwiercono w sumie 272 otwory o łącznej długości 45.237 mb.

17.08.2012 r. – minęły trzy lata od czasu, kiedy koparka K-41 podała pierwszy węgiel z Pola Szczerców. Od 17.08.2009 r. do 31.07.2012 r. z wyrobiska górniczego wydobyto łącznie 28,5 mln ton węgla oraz zdjęto 595 mln m3 nadkładu.

10.09.2012 r. – zwałowarka zainaugurowała zwałowanie wewnętrzne w Polu Szczerców.

2013 – Miało miejsce niecodzienne odkrycie w Polu Szczerców. Znaleziono szczątki kości kręgowców z dolnego kimerydu – ichtiozaury sprzed ok. 150 milionów lat.

08.05.2013 r. – otwarto nową siedzibę PGE GiEK S.A. w Bełchatowie.

10-12.05.2013 r. – Oddział KWB Bełchatów zdobył II miejsce podczas V Mistrzostw PGE organizowanych w Bełchatowie.

Sierpień 2013 r. – rozpoczęły się prace nad Projektem Optymalizacji Kompleksu Bełchatów (POKB). Jego celem jest utrzymanie trwałej rentowności naszego Oddziału oraz zapewnienie rozwoju Kopalni w przyszłości. Projekt ten jest realizowany wspólnie z bełchatowską Elektrownią.

13.11.2013 r. – w Polu Bełchatów zakończyła pracę koparka K-32 i rozpoczęła przejazd na Pole Szczerców.

Po zakończeniu w 2012 r. prac wiertniczych w zakresie przewidzianym w koncesji nr 32/2010/p z dnia 30.06.2010 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego Złoczew została opracowana dokumentacja geologiczna, która 28 października 2013 r. uzyskała zatwierdzenie Ministra Środowiska.

14.12.2013 r. – koparka K-41 w Polu Szczerców wydobyła miliardową tonę węgla.

18.02.2014 r. – Oddział KWB Bełchatów uzyskał decyzję Ministra Środowiska zmieniającą Koncesję Nr 25/97 na wydobywanie węgla brunatnego oraz kopalin towarzyszących ze złoża węgla brunatnego Bełchatów – Pola Szczerców. Udzielona koncesja pozwala na pogłębienie wydobycia węgla z rzędnej -80 m n.p.m. do rzędnej -130 m n.p.m.

07-09.04.2014 r. – w Bełchatowie odbył się VIII Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, a jego tematyka dotyczyła szans i zagrożeń w górnictwie węgla brunatnego. W Kongresie uczestniczyło ponad 300 uczestników z 13 państw i wygłoszonych zostało ponad 50 referatów, a patronat nad Kongresem objął Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki. Kongresowi towarzyszyła wystawa techniczna, która odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej.

W czerwcu 2014 r. – dokonano odbioru i przekazano do użytkowania przenośniki ciągu nadkładowego T.1 o długości 12,6 km. Ciąg zapewnia transport nadkładu z Pola Szczerców na zwałowisko wewnętrzne Pola Bełchatów.

17.08.2014 r. – minęło pięć lat od wydobycia pierwszej tony węgla z Pola Szczerców.

W październiku 2014 r. – Zespół Zadaniowy ds. Koordynacji Budowy Pola Szczerców wykonał stanowisko kruszenia węgla dla przenośnika W-43. Zadanie budowy oraz instalacji kruszarki na przenośniku wykonane zostało przy współpracy ze spółką RAMB.

Kopalnia Bełchatów przekroczyła zaplanowane wydobycie węgla, ustanawiając nowe rekordy: 42.393.000 Mg wydobycia węgla oraz 42.202 263 Mg dostaw węgla do elektrowni.

03.12.2014 r. – Zakładowa Orkiestra Dęta brała udział w ogólnopolskiej Barbórce organizowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego.

15.04.2015 r. – odbyła się gala wręczenia dyplomów rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2014r., w którym KWB Bełchatów zajęła, już po raz drugi, pierwsze miejsce w województwie łódzkim.

07-08.05.2015 r. – odbyły się VII Mistrzostwa PGE. Kopalnia Bełchatów zdobyła 22 medale (6 złotych, 6 srebrnych i 10 brązowych).

05-06.09.2015 r. – na terenie KWB Bełchatów odbyła się druga edycja motocyklowego enduro Red Bull 111 Megawatt. Kopalnię odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy gości.

11.09.2015 r. –  miały miejsce uroczyste obchody 40-lecia powstania Klubu HDK PCK im. Centrum Zdrowia Matki Polki przy KWB Bełchatów.

22.09.2015 r. – Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów uzyskała tytuł najlepszego inwestora w regionie łódzkim podczas Forum Inwestorów i Eksporterów zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.Kopalnia Bełchatów została laureatem XX edycji konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników.