Zatrudnienie na dzień 30.04.2019 r. – 4728 pracowników