Zatrudnienie na dzień 31.03.2018 r. – 4832 pracowników