Zatrudnienie na dzień 31.01.2024 r. – 4393 pracowników