• kwbb_po_dyrektor_krzysztof_rosniak_dsc_0059.jpg
    Dyrektor Oddziału
    Absolwent Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu finansów i strategii spółek.
    Od 1996 r. zatrudniony w Oddziale KWB Bełchatów. Od początku swojej kariery związany ze służbami górniczymi. Od 2004 r. zatrudniony na stanowiskach dozoru i kierownictwa ruchu Zakładu Górniczego KWB Bełchatów jako nadgórnik, sztygar zmianowy, sztygar zmianowy – z-ca sztygara oddziałowego. Od 2015 r. pełnił funkcję sztygara oddziałowego w Oddziale Transportu Węgla, pełniąc tym samym obowiązki zastępcy kierownika robót górniczych transportu węgla i nadkładu.
  • Z-ca Dyrektora Oddziału, Dyrektor Techniczny
  • Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
kwbbelchatow_site