Kopalnia posiada wysypisko odpadów nieprzydatnych zlokalizowane przy południowej krawędzi zwałowiska wewnętrznego. Całkowita powierzchnia przeznaczona pod składowisko wynosi 1,55 ha.Gospodarka odpadami w Kopalni Bełchatów odbywa się w oparciu o Decyzję Wojewody Łódzkiego na wytwarzanie, unieszkodliwianie, odzysk i zbieranie odpadów.

kwbbelchatow_site