Kopalnia posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza. Na stan czystości powietrza w rejonie kopalni mają wpływ zanieczyszczenia emitowane w sposób zorganizowany i niezorganizowany. Emisja zorganizowana pochodzi ze skupisk emitorów zlokalizowanych na zapleczach kopalni. Źródła emisji niezorganizowanej związane są bezpośrednio z działalnością wydobywczą kopalni. Pewien udział w zanieczyszczeniu powietrza mają również pojazdy i pomocniczy sprzęt technologiczny z silnikami spalinowymi wykorzystywane w eksploatacji złoża.

Zanieczyszczenia emitowane w sposób niezorganizowany mają charakter lokalny. W zakresie zapobiegania lub ograniczania emisji substancji do powietrza Kopalnia stosuje m.in. różnego typu urządzenia filtrujące i odpylające.