Znacznym osiągnięciem w zakresie ochrony powietrza była likwidacja dwóch kotłowni pracujących dla zaplecz w Rogowcu i Piaskach. Stanowiły one główne źródło emisji pyłów, tlenków węgla, azotu i siarki. W 1999 r. w dziale wulkanizacji zmieniono skład mieszanki okładowej wykorzystywanej w procesie regeneracji taśm gumowych, co doprowadziło do wyeliminowania emisji toluenu i benzyny ekstrakcyjnej o 95 %.

W ramach zapobiegania ponadnormatywnym emisjom zanieczyszczeń do powietrza Kopalnia zakończyła modernizację dwóch emitorów malarni nr 2, tzw. „starej”, poprawiając tym samym warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Każdy nowo powstający oddział prowadzący spawanie jest wyposażony w urządzenia do redukcji zanieczyszczeń. Na terenie zaplecz Kopalni występują instalacje, w których prowadzone są procesy z użyciem LZC, a które podlegają standardom emisyjnym. Aktualnie zakład przygotowuje się do podjęcia działań, które umożliwiają dostosowanie instalacji do wartości obowiązujących z dniem 1 listopada.