Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego. Oczyszcza następującego rodzaju ścieki:

  • bytowo-socjalne,
  • deszczowo-przemysłowe.

Jej przepustowość wynosi: Qśr. dobowe – 15 000 m3, Qmax/d – 50 800 m3

Oczyszczalnia czyści rocznie od 3,5 mln m3 do 4,5 mln m3. Ścieki z oczyszczalni zrzucane są do Strugi Żłobnickiej.

Oczyszczalnia świadczy usługi w zakresie oczyszczania ścieków dla firm zewnętrznych. Aktualnie z usług oczyszczalni korzysta 20 firm.

W 1999 r. ukończono modernizację tej oczyszczalni. Dzięki modernizacji obniżono zawartość substancji biogennych w oczyszczonych ściekach bytowych oraz uzyskano doczyszczenie ścieków przemysłowo-deszczowych. Modernizacja przyniosła oczekiwany efekt – parametry chemiczne oczyszczonych ścieków spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawnych.

Na terenie oczyszczalni znajduje się punkt laboratoryjny, w którym wykonuje się analizy potrzebne do oceny pracy oczyszczalni i kierowania procesem technologicznym.