Podobnie jak poprzednie jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego. Oczyszczalnia oczyszcza ścieki socjalno-bytowe z zaplecz Pola Szczerców oraz świadczy usługi oczyszczania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczercowie.

Oczyszczalnia jest nowoczesnym obiektem oddanym do użytku w 2001 r. Zastosowano w niej blok oczyszczania biologicznego. Oczyszczalnia jest bezobsługowa, Ośr. dobowe – 220 m3/d, Qmax dob. – 278 m3/d. Ścieki zrzucane są do rzeki Krasowej (Krasówki). Rocznie oczyszczalnia czyści 45 – 50 tys. m3 ścieków.