Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego. Oczyszcza ona ścieki bytowe również z zaplecz kopalni. Przepustowość oczyszczalni Qmax wynosi 1 050 m3/d, Ośr. – 520 m3/dobę.

Rocznie oczyszczalnia czyści 100 – 150 tys. m3 ścieków. Ścieki z oczyszczalni zrzucane są do rzeki Widawki. W 1999 r. dokonano przebudowy istniejącej kanalizacji rozdzielczej celem dostosowania gospodarki ściekowej do obowiązujących przepisów w zakresie warunków wprowadzania ścieków do wód i ziemi.