Na obszarze terenów pogórniczych Kopalni Bełchatów dominuje kierunek leśny rekultywacji. Można wstępnie w przybliżeniu szacować, że docelowo do zagospodarowania leśnego zostanie przekazane ok. 5500 ha (z uwzględnieniem pasów ochronnych przy zbiornikach wodnych).

Drugim pod względem powierzchni kierunkiem będzie kierunek wodny, pod który planuje się obszar wyrobisk końcowych obu pól o powierzchni sumarycznej około 4300 ha (2100 ha P/Bełchatów, ok. 2190 ha P/Szczerców). Pozostałe tereny w części zostaną zbyte, a w części najprawdopodobniej rekultywowane dla kierunku rolnego oraz dla kierunków specjalnych. Z tych przybliżonych szacunków widać, że Lasy Państwowe, które utraciły już około 2350 ha, a docelowo powierzchnia ta wyniesie ok. 2900 ha, w końcowym bilansie zyskają około 2500-3000 ha gruntów pogórniczych zrekultywowanych dla leśnictwa.

Jednak już w nieodległej perspektywie głównym zadaniem rekultywacyjnym Kopalni Bełchatów będzie rekultywacja obu wyrobisk końcowych w kierunku wodnym i utworzenie krajobrazu z dużym kompleksem wypoczynkowym. Przedsięwzięcie to sięgnie skali trudności nie mającej odpowiednika w naszym kraju, nawiązującej jedynie do niektórych odkrywek w Nadreńskim Zagłębiu węgla brunatnego Köln. Tak więc docelową działalność rekultywacyjną Kopalni będzie determinować potrzeba rekultywacji wodnej wyrobisk. W związku z tym prace badawcze, projektowe i wykonawcze w tym kierunku prowadzone są z dużym wyprzedzeniem w stosunku do terminu zakończenia eksploatacji, a w pierwszej kolejności dotyczą już nieodległego w czasie wyrobiska poeksploatacyjnego Pola Bełchatów, chociaż rekultywacja wodna będzie możliwa jedynie dla obu wyrobisk końcowych naraz.