Na obszarze terenów pogórniczych Kopalni Bełchatów dominuje kierunek leśny rekultywacji. Można wstępnie w przybliżeniu szacować, że docelowo do zagospodarowania leśnego zostanie przekazane ok. 5500 ha (z uwzględnieniem pasów ochronnych przy zbiornikach wodnych).

Jednak już w nieodległej perspektywie głównym zadaniem rekultywacyjnym Kopalni Bełchatów będzie rekultywacja obu wyrobisk końcowych w kierunku wodnym i utworzenie krajobrazu z dużym kompleksem wypoczynkowym. Przedsięwzięcie to sięgnie skali trudności nie mającej odpowiednika w naszym kraju, nawiązującej jedynie do niektórych odkrywek w Nadreńskim Zagłębiu węgla brunatnego Köln. Tak więc docelową działalność rekultywacyjną Kopalni będzie determinować potrzeba rekultywacji wodnej wyrobisk. W związku z tym prace badawcze, projektowe i wykonawcze w tym kierunku prowadzone są z dużym wyprzedzeniem w stosunku do terminu zakończenia eksploatacji, a w pierwszej kolejności dotyczą już nieodległego w czasie wyrobiska poeksploatacyjnego Pola Bełchatów, chociaż rekultywacja wodna będzie możliwa jedynie dla obu wyrobisk końcowych naraz.

Obszar wyrobisk końcowych obu pól wyniesie około 4300 ha (2100 ha P/Bełchatów, ok. 2190 ha P/Szczerców). Pozostałe tereny w części zostaną zbyte, a w części najprawdopodobniej rekultywowane dla kierunku leśnego oraz dla kierunków specjalnych. Z tych przybliżonych szacunków widać, że Lasy Państwowe, które utraciły już około 2350 ha, a docelowo powierzchnia ta wyniesie ok. 2900 ha, w końcowym bilansie zyskają około 2500-3000 ha gruntów pogórniczych zrekultywowanych dla leśnictwa.