W toku prac rekultywacyjnych wyróżnia się trzy fazy:

 • fazę przygotowawczą obejmującą przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • fazę rekultywacji podstawowej polegającą na:
  • właściwym ukształtowaniu rzeźby zwałowiska,
  • połączeniu z terenami przyległymi poprzez budowę systemu dróg i pochylni,
  • budowie systemu odwodnienia powierzchniowego,
  • izolacji lub neutralizacji gruntów nieprzydatnych do rekultywacji;
 • fazę rekultywacji szczegółowej polegającą na:
  • wprowadzaniu roślinności zielnej (wysiew nasion w ilości ok.85 kg/ha),
  • wprowadzanie gatunków drzewiastych (na 1 ha powierzchni  10 – 14  tysięcy sadzonek),
  • pielęgnacja nasadzeń (nawożenie mineralne, likwidacja wypadów roślinnych).