Przemieszczenie i usypanie nadkładu z Pola Bełchatów na zwałowisku zewnętrznym i wydobycie z tego pola około 1 mld ton węgla oraz planowane wydobycie z Pola Szczerców około 734 mln ton węgla spowoduje, że po zakończeniu eksploatacji z obu odkrywek pozostaną dwa wyrobiska końcowe, które trzeba zagospodarować. Planowane jest przeprowadzenie dla tych obiektów rekultywacji w kierunku wodnym.

Zagospodarowanie obu wyrobisk o głębokości około 280 m każde polegać będzie w pierwszej kolejności na ich wypłyceniu, tj. zasypaniu najgłębszej części do rzędnej + 80 ÷ + 85 m npm. Powstałe po wypłyceniu wyrobiska końcowe będą mieć po około 100 m głębokości. Zakończenie przygotowania wyrobisk poeksploatacyjnych do napełniania wodą przewiduje się około 2049 r. Prace należy wykonać tak aby dna przyszłych „jezior” znalazły się powyżej zalegania stropu wysadu solnego rozdzielającego oba wyrobiska.

Powstaną w ten sposób dwa połączone ze sobą duże zbiorniki wodne o objętości:

  • około 1,5 mld m3 w wyrobisku Pola Bełchatów,
  • około 1,25 mld m3 w wyrobisku Pola Szczerców.

Łączna powierzchnia obu powstałych w ten sposób zbiorników wyniesie około 32,5 km2