Przemieszczenie i usypanie nadkładu z Pola Bełchatów na zwałowisku zewnętrznym o kubaturze około 1,354 mld m3 i wydobycie z tego pola około 1 mld ton węgla oraz planowane wydobycie z Pola Szczerców około 734 mln ton węgla spowoduje, że po zakończeniu wydobycia węgla z obu odkrywek pozostaną dwa wyrobiska końcowe, które trzeba zagospodarować.

Zagospodarowanie obu wyrobisk o głębokości około 280 m każde, polegać będzie w pierwszej kolejności na ich wypłyceniu, tj. zasypaniu najgłębszej części do rzędnej + 80 ÷ + 85 m npm, między innymi nadkładem zebranym z tymczasowego zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców.

Pozostałe po wypłyceniu wyrobiska końcowe będą mieć po około 100 m głębokości, a ich ostateczne zagospodarowanie zrealizowane zostanie poprzez rekultywacje wodną.Zakończenie przygotowania wyrobisk poeksploatacyjnych do napełniania wodą, przewiduje się około 2049 r., po wykonaniu wszystkich prac związanych z ich wypłyceniem tak, aby dna przyszłych „jezior” znalazły się powyżej zalegania stropu wysadu solnego rozdzielającego oba wyrobiska.

Powstaną w ten sposób dwa duże zbiorniki wodne o objętości:

  • około 1,5 mld m3 w wyrobisku Pola Bełchatów,
  • około 1,25 mld m3 w wyrobisku Pola Szczerców.

Łączna powierzchnia obu powstałych w ten sposób zbiorników, wyniesie około 32,5 km2

kwbbelchatow_site