Nadkład z wyrobiska Pola Szczerców składowany jest na pobliskim zwałowisku zewnętrznym. Rekultywacja tego zwałowiska rozpoczęła się w 2002 r. i potrwa do 2026 r. Początkowo obiekt ten uznawany był za tymczasowy. Po zakończeniu eksploatacji węgla miał być reeksploatowany do obu wyrobisk w celu ich wypłycenia. Nie prowadzono rekultywacji leśnej, a tylko tymczasową obudowę biologiczną z odpowiednio dobranych gatunków traw i roślin zielnych jako zabezpieczenie przed wpływem erozji wodnej i eolicznej. Zmiana koncepcji zagospodarowania (zwałowisko pozostało jako obiekt stały) spowodowała zmianę rekultywacji z tymczasowej na leśną. Od 2010 r. zwałowisko jest systematycznie zalesiane.  

Do końca 2018 r. w ramach prac rekultywacyjnych zalesiono 365  ha. Na wierzchowinie zwałowiska w ramach doświadczeń nad uprawą roślin energetycznych (jako rekultywację rolną) obsadzono 20 ha robinią akacjową oraz 2 ha miskantem olbrzymim. Na zboczu północnym uformowano i przygotowano skarpy pod ewentualną działalność rekreacyjno-sportową. Te skarpy podlegają tylko zadarnieniu. Na wierzchowinie planuję się po zakończeniu formowania bryły zwałowiska utworzenie kolejnego stanowiska elektrowni wiatrowej.