Obecnie nadkład z wyrobiska Pola Szczerców składowany jest na pobliskim tymczasowym zwałowisku zewnętrznym, z którego zostanie przetransportowany do wyrobiska P/Szczerców po zakończeniu wybierania węgla.

Ze względu na tymczasowość, zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców nie będzie zalesiane: wykonana zostanie jedynie przeciwerozyjna obudowa biologiczna roślinnością zielną, która zabezpieczy powierzchnię wierzchowiny, półek i skarp przed niszczącym działaniem wiatru i wód opadowych.

Do końca 2005 r. w ramach prac rekultywacyjnych wykonano sumarycznie:

  • rekultywacja podstawowa – 137  ha
  • tymczasowa obudowa biologiczna – 45  ha

W I połowie 2006 r. w ramach tymczasowej obudowy biologicznej wykonano – 13 ha

kwbbelchatow_site