Podobnie jak w przypadku zwałowiska zewnętrznego został utrzymany leśny kierunek rekultywacji,  powierzchnia docelowa zwałowiska wewnętrznego wyniesie ok. 1300 ha. Do końca 2005 roku w ramach prac rekultywacyjnych wykonano sumarycznie:

  • rekultywacja podstawowa – 794  ha
  • rekultywacja szczegółowa – 233  ha

W pierwszej połowie 2006 roku w ramach rekultywacji szczegółowej zadarniono – 3 ha.

Na  zwałowisku tym przekazano już Lasom Państwowym 54 ha zrekultywowanych gruntów, a kolejne 146 ha jest przygotowywanych do przekazania.