Podobnie jak w przypadku zwałowiska zewnętrznego, na zwałowisku wewnętrznym nadpoziomowym, został utrzymany leśny kierunek rekultywacji. Prace zalesieniowe rozpoczęto w 1993 r. Powierzchnia docelowa całej bryły zwałowiska wyniesie ok. 1300 ha. Do końca 2018 roku w ramach prac rekultywacyjnych wykonano 331 ha rekultywacji szczegółowej skarp i półek części nadpoziomowej. Na  zwałowisku tym przekazano do gospodarki leśnej Lasom Państwowym ok. 54 ha zrekultywowanych gruntów, a kolejne są przygotowywane do przekazania. Powoli proces rekultywacji tego obiektu dobiega końca. Na wierzchowinie zwałowiska wydzielono zbiorniki przeznaczone do składowania odpadów paleniskowych elektrowni. Po zakończeniu składowania zostanie tu przez elektrownie przeprowadzona rekultywacja, również w kierunku leśnym.

Jednocześnie prowadzona jest rekultywacja leśna wyłączonych z ruchu Zakładu Górniczego byłych osadników i terenów zbędnych do dalszej działalności górniczej. Obecnie zrekultywowano ok. 45 ha takich terenów.