Zasadnicze prace rekultywacyjne w kierunku leśnym na tym obiekcie rozpoczęto w 1977 r., a zakończono w 1994 r. Do gospodarowania leśnego przekazano Lasom Państwowym ok. 1516 ha gruntów zrekultywowanych. Są to grunty na zwałowisku i terenach przyległych z wyłączeniem trasy narciarskiej (ok. 14 ha) i składowiska gipsów dla Elektrowni Bełchatów (ok. 42 ha). Na wierzchowinie zlokalizowano również elektrownię wiatrową o mocy 30 MW. Składa się ona z 15 turbin wirowych o mocy 2 MW każda.

Trasa narciarska jest zadaniem, które uatrakcyjniło zarówno samo zwałowisko, jak i region. Powierzchnia trasy narciarskiej wraz z jej nowoczesną infrastrukturą w postaci wyciągów narciarskich i zapleczem gastronomiczno-hotelarskim wynosi ok. 14 ha. Na zwałowisku zewnętrznym wytyczone zostały także bardzo atrakcyjne ścieżki rowerowe.