Zasadnicze prace rekultywacyjne na tym obiekcie zakończone zostały w 1994 r. Do gospodarownia leśnego przekazano dotychczas Lasom Państwowym 1516 ha gruntów zrekultywowanych w kierunku leśnym; są to grunty na zwałowisku i terenach przyległych, z wyłączeniem trasy narciarskiej i składowiska gipsów dla Elektrowni Bełchatów (składowisko gipsów to ok. 42 ha).

Trasa narciarska jest zadaniem, które uatrakcyjniło zarówno samo zwałowisko, jak i region. Powierzchnia trasy narciarskiej wraz z jej nowoczesną infrastrukturą w postaci wyciągów narciarskich i zapleczem gastronomiczno-hotelarskim wynosi ok. 14 ha. Na zwałowisku zewnętrznym wytyczone zostały także bardzo atrakcyjne ścieżki rowerowe.

Nasadzenia drzewiaste na zwałowisku zewnętrznym

Widok na zwałowisko zewnętrzne od strony południowej