PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów prowadząc eksploatację złoża węgla brunatnego zdejmuje i przemieszcza na zwałowiska wielkie ilości nadkładu. W tej masie znajduje się wiele różnorodnych kopalin towarzyszących o dużym znaczeniu gospodarczym, które kopalnia selektywnie odzyskuje. Zmierzamy do zwiększania wydobycia i pozyskiwania kopalin:

  • kruszyw mineralnych (pospółka piaszczysto żwirowa i krzemienna, tłucznie, klińce i grysy granitowe, wapienne, kwarcytowe),
  • piasku naturalnego o dużej czystości,
  • wolnych od zanieczyszczeń surowców ilastych o dużej różnorodności parametrów chemicznych, mineralogicznych i technologicznych.

Surowce te mają różnorodne zastosowanie, m.in.:

  • do budowy dróg (szeroka gama kruszyw – wapiennych, granitowych, kwarcytowych),
  • w ceramice, wiertnictwie, hydroizolacji (np. iły hydroizolacyjne wykorzystywane są do izolacji podłoży i znajdują praktyczne zastosowanie na wysypiskach śmieci do uzupełnienia zawodnej izolacji foliowej; służą również do uszczelniania górotworów),
  • w branży budowlano-ceramicznej (piasek budowlany płukany i nie płukany o granulacji 0-2 mm m.in. przy produkcji betonu i cegły, do prac budowlanych oraz makroniwelacji, a także w pracach antykorozyjnych.

Polska centralna pozbawiona jest większych złóż surowców, toteż dzięki Oddziałowi Kopalni Bełchatów może stać się dostawcą szerokiego asortymentu występujących w tutejszym złożu surowców, zaspokajając w znacznym stopniu potrzeby regionalnego przemysłu.

Oferowane przez nas produkty w większości posiadają wymagane badania jakości oraz potwierdzenia zgodności z wymogami norm (Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji). Dobrą jakość produktów uzyskujemy poprzez stosowanie nowoczesnego sprzętu przy wydobywaniu i produkcji kruszywa, głównie podczas płukania, przesiewania i właściwego składowania a także poprzez profesjonalną obsługę. 

OBOWIĄZUJĄCY CENNIK KOPALIN I KRUSZYW

Nazwa produktuj.m.granulacja [mm]cena brutto [zł/t]
Grys granitowyt0-898,40
Grys granitowyt8-1698,40
Grys granitowyt16-31,598,40
Tłuczeń granitowyt31,5-6398,40
Kamień granitowy łamany (dekoracyjny)tbez określ.95,08
Mieszanka kruszywa łamanego granitowegot0-1660,27
Głazy surowe granitowetbez określ.79,95
Mieszanka kruszywa łamanego kwarcytowegot0-31,572,57
Kliniec kwarcytowyt16-31,572,57
Tłuczeń kwarcytowyt31,5-6372,57
Piasek łamany kwarcytowyt0-460,27
Pospółka wapiennatbez określ.10,46
Kruszywo naturalne wapienne pozagatunkowe (mieszanka)t0-31,517,22
Kruszywo wapienne naturalne (mieszanka)t0-1671,34
Kruszywo wapienne naturalne (mieszanka)t0-31,571,34
Grys wapienny t8-1671,34
Grys wapienny t16-31,571,34
Kruszywo wapienne naturalne (tłuczeń) t31,5-6371,34
Kruszywo krzemienne naturalne (mieszanka)t0-31,562,73
Kruszywo krzemienne naturalne (mieszanka)t2-31,562,73
Pospółka piaszczysto-żwirowa krzemiennatbez określ.13,53
Żwir budowalnyt2-861,50
Żwir budowlanyt8-1657,81
Żwir budowlanytpow. 1623,37
Kruszywo drobne naturalne (piasek płukany)t0-225,83
Piasek naturalnyt0-28,61
Piasek pozagatunkowytbez określ.11,19
Ziemia humusowa (ogrodnicza)tbez określ.28,08
Wapno nawozowe odmiana/07atbez określ.51,84
Wapno nawozowe odmiana/08atbez określ.49,68
Ziemia do makroniwelacjitbez określ.6,03
Iły nadwęglowetbez określ.14,76
Kreda jeziorna surowatbez określ.24,60

Informacji udziela i przyjmuje zamówienia:
Dział Sprzedaży tel. 44 737 47 76, sprzedaz.giekkwbb@gkpge.pl
Kierownik Działu Sprzedaży: tel. 44 737 47 71.

Zapraszamy wszystkich  zainteresowanych do Punktu Sprzedaży Kruszyw i Kopali w Chabielicach:
Punkt  nr 1  tel. 44 737 66 22             51°15’34,19” N ; 19°06’58,42”  E
Punkt nr 2 tel. 44 737 66 23               51°15’29,16” N ; 19°05’56,68”  E