PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów prowadząc eksploatację złoża węgla brunatnego zdejmuje i przemieszcza na zwałowiska wielkie ilości nadkładu. W tej masie znajduje się wiele różnorodnych kopalin towarzyszących o dużym znaczeniu gospodarczym, które kopalnia selektywnie odzyskuje. Zmierzamy do zwiększania wydobycia i pozyskiwania kopalin:

  • kruszyw mineralnych (pospółka piaszczysto żwirowa i krzemienna, tłucznie, klińce i grysy granitowe, wapienne, kwarcytowe),
  • piasku naturalnego o dużej czystości,
  • wolnych od zanieczyszczeń surowców ilastych o dużej różnorodności parametrów chemicznych, mineralogicznych i technologicznych.

Surowce te mają różnorodne zastosowanie, m.in.:

  • do budowy dróg (szeroka gama kruszyw – wapiennych, granitowych, kwarcytowych),
  • w ceramice, wiertnictwie, hydroizolacji (np. iły hydroizolacyjne wykorzystywane są do izolacji podłoży i znajdują praktyczne zastosowanie na wysypiskach śmieci do uzupełnienia zawodnej izolacji foliowej; służą również do uszczelniania górotworów),
  • w branży budowlano-ceramicznej (piasek budowlany płukany i nie płukany o granulacji 0-2 mm m.in. przy produkcji betonu i cegły, do prac budowlanych oraz makroniwelacji, a także w pracach antykorozyjnych.

Polska centralna pozbawiona jest większych złóż surowców, toteż dzięki Oddziałowi Kopalni Bełchatów może stać się dostawcą szerokiego asortymentu występujących w tutejszym złożu surowców, zaspokajając w znacznym stopniu potrzeby regionalnego przemysłu.

Oferowane przez nas produkty w większości posiadają wymagane badania jakości oraz potwierdzenia zgodności z wymogami norm (Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji). Dobrą jakość produktów uzyskujemy poprzez stosowanie nowoczesnego sprzętu przy wydobywaniu i produkcji kruszywa, głównie podczas płukania, przesiewania i właściwego składowania a także poprzez profesjonalną obsługę. 

OBOWIĄZUJĄCY CENNIK KOPALIN I KRUSZYW

Informacji udziela i przyjmuje zamówienia:
Dział Sprzedaży tel. 44 737 47 76, sprzedaz.giekkwbb@gkpge.pl
Kierownik Działu Sprzedaży: tel. 44 737 47 71.

Zapraszamy wszystkich  zainteresowanych do Punktu Sprzedaży Kruszyw i Kopali w Chabielicach:
Punkt  nr 1  tel. 44 737 66 22             51°15’34,19” N ; 19°06’58,42”  E
Punkt nr 2 tel. 44 737 66 23               51°15’29,16” N ; 19°05’56,68”  E