PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów prowadząc eksploatację złoża węgla brunatnego zdejmuje i przemieszcza na zwałowiska wielkie ilości nadkładu. W tej masie znajduje się wiele różnorodnych kopalin o dużym znaczeniu gospodarczym, które kopalnia selektywnie odzyskuje. Od kilku lat zmierzamy do pełnego zagospodarowania występujących kopalin:

  • kruszyw mineralnych (pospółka piaszczysto żwirowa i krzemienna, tłucznie, klińce i grysy granitowe, wapienne, kwarcytowe i z gruzu betonowego),
  • piasku naturalnego o dużej czystości,
  • wolnych od zanieczyszczeń surowców ilastych o dużej różnorodności parametrów chemicznych, mineralogicznych i technologicznych,
  • ziemi humusowej, itd.

Surowce te mają różnorodne zastosowanie, m.in.:

  • do budowy dróg (szeroka gama żwirów i kruszyw – wapiennych, granitowych, kwarcytowych),
  • w przemyśle cementowym (piaski i iły),
  • w ceramice, wiertnictwie, hydroizolacji (np. iły hydroizolacyjne wykorzystywane są do izolacji podłoży i znajdują praktyczne zastosowanie na wysypiskach śmieci do uzupełnienia zawodnej izolacji foliowej; służą również do uszczelniania górotworów),
  • w branży budowlano-ceramicznej (piasek budowlany płukany i nie płukany o granulacji 0-2 mm m.in. przy produkcji betonu i cegły, do prac budowlanych oraz makroniwelacji, a także w pracach antykorozyjnych.

Polska centralna pozbawiona jest większych złóż surowców, toteż dzięki Kopalni Bełchatów może stać się dostawcą szerokiego asortymentu występujących w tutejszym złożu surowców, zaspokajając w znacznym stopniu potrzeby regionalnego przemysłu.

 

CENNIK KOPALIN I KRUSZYW

Cennik obowiązuje od 21 stycznia 2019 roku.

Od 17.06.2019 roku obowiązuje nowa promocyjna cena Kruszywa drobnego naturalnego (piasek płukany) 0-2 mm w wysokości 12,30 zł/Mg brutto.

Nazwa produktu j.m. granulacja cenna brutto zł/t
[mm] [zł]
Grys Granitowy t 16-31,5 95,94
Kliniec kwarcytowy t 16-31,5 46,74
Tłuczeń granitowy t 31,5-63 92,25
Tłuczeń kwarcytowy t 31,5-63 46,74
Grys wapienny t 8-16 44,28
Grys wapienny t 16-31,5 44,28
Kruszywo wapienne naturalne (tłuczeń) t 31,5-63 43,05
Kruszywo krzemienne naturalne (mieszanka) t 0-31,5 32,60
Mieszanka kruszywa łamanego kwarcytowego t 0-16 25,83
Mieszanka kruszywa łamanego kwarcytowego t  0-31,5  25,83
Kamień granitowy łamany (dekoracyjny t  bez okreś.  95,08
Piasek naturalny t  0-2  4,92
Kruszywo drobne naturalne (piasek płukany) t  0-2  12,30 PROMOCJA!
Piasek pozagatunkowy t  bez okreś.  0,60
 Głazy surowe granitowe t  bez okreś.  92,25
 Pospółka piaszczysto-żwirowa krzemienna t  bez okreś.  13,53
Iły nadwęglowe t  bez okreś.  12,42
Ziemia humusowa (ogrodnicza) t  bez okreś.  19,44
Ziemia do makroniwelacji t  bez okreś.  2,46
kwbbelchatow_site