glazy-surowe-granitowe.jpg

POCHODZENIE

Głazy narzutowe skał północnych zostały przetranspotowane przez lądolód skandynawski w plejstocenie. Występują w sposób rozproszony wśród glin zwałowych i na powierzchniach erozyjnych na poziomach nadkładowych Pola Szczerców. Wyróżnia się wśród nich wszytkie typy petrograficzne skał: magmowe, metamorficzne oraz rzadziej osadowe. Najczęściej spotykane są głazy pochodzenia magmowego - dominują granity. Mają one obły kształt i bardzo zróżnicowaną wielkość od około 0,1 do ponad 10m3 oraz wagę od kilkudziesięciu kilogramów do około 30 ton. 

ZASTOSOWANIE

  • surowiec kamieniarski i dekoracyjny (pomniki, skalniaki, oczka wodne, rabaty),
  • surowiec dekoracyjny - ścieżki, rabaty, kamień do gabionów, opaski odwadniające, wykorzystywane w całości - jako pomniki lub w architekturze krajobrazu,
  • surowiec kamieniarski - np. płyty, blaty, posadzki.
kwbbelchatow_site