ily-nadweglowe.jpg

POCHODZENIE

Iły nadwęglowe są główną odmianą skał ilastych w nadkładzie złoża węgla brunatnego. Zalegają one zwykle w formie pokładów, a rzadziej soczewek, w górnej części profilu trzeciorzędowego w obrębie kompleksu ilasto-piaszczystego. Surowce ilaste pozyskiwane w Polu Szczerców osiągają miąższość od kilku do kilkudziesięciu metrów i charakteryzują się dużą zmiennością parametrów jakościowych i właściwości fizykochemicznych.

ZASTOSOWANIE

  • surowiec do produkcji ceramiki budowlanej, płytek okładzinowych, cegły klinkierowej, płuczki wiertniczej, sorbentów, cementu, wyrobów ogniotrwałych, ceramiki szlachetnej,
  • surowiec do budowy mineralnych przesłon izolacyjnych na wysypiskach, składowiskach odpadów przemysłowych i komunalnych oraz hydroizolacja górotworu,
  • kopalina do prac rekultywacyjnych (neutralizacja gleb, podwyższenie sorpcji gleby, sorpcja metali ciężkich).
kwbbelchatow_site