kamien-granitowy-lamany-dekoracyjny-2-.jpg

POCHODZENIE

Grysy granitowe są produkowane na zestawach kruszących z surowych głazów narzutowych. Głazy narzutowe skał północnych występują w sposób rozproszony wśród glin zwałowych i na powierzchniach erozyjnych na poziomach nadkładowych  Pola Szczerców. Wśród nich najczęściej spotykane są głazy pochodzenia magmowego - dominują granity.  Mają one obły kształt i bardzo zróżnicowaną wielkość od około 0,1 do ponad 10m3 oraz wagę od kilkudziesięciu kilogramów do około 30 ton. 

ZASTOSOWANIE

  • surowiec kamieniarski i dekoracyjny (pomniki, skalniaki, oczka wodne, rabaty).
kwbbelchatow_site