kliniec-kwarcytowy-16-31-5.jpg

POCHODZENIE

Piaskowce i zlepieńce kwarcytowe powstały w wyniku lokalnej sylifikacji kwarcowych piasków mioceńskich i bruków krzemiennych zalegających w spągu kompleksu ilasto-piaszczystego lub bezpośrednio poniżej powierzchni mycia w strefach uskokowych. Występują one lokalnie, w sposób rozproszony w formie soczew o rozciągłości od kilkudziesięciu centymetrów do kilkunastu metrów i o miąższości od kilku cm do ponad 2 m. Piaskowce i zlepieńce kwarcytowe są kopaliną towarzyszącą nieposiadającą udokumentowanych zasobów, a ich zasoby są trudne do oszacowania.

ZASTOSOWANIE

  • kruszywo drogowe do utwardzania terenu i podbudowy dróg, surowiec dekoracyjny.
kwbbelchatow_site