kreda-jeziorna-surowa.jpg

POCHODZENIE

Kreda jeziorna to osad powstały w środowisku lądowym, w zbiornikach słodkowodnych, gdzie gromadziły się części mineralne - głównie węglan wapnia utworzony w wyniku rozpuszczania i strącenia substancji wchodzących w skład organizmów żywych. Aktualnie surowiec odsłania się na skarpach roboczych na Polu Szczerców, gdzie jest selektywnie eksploatowany. Kreda jeziorna wykorzystywana jest głównie do produkcji mieszanek nawozowych. Najnowsze badania wskazują również kredę, jako surowiec, który może być wykorzystywany jako sorbent wapienny w procesie odsiarczania spalin.

ZASTOSOWANIE

  • podstawowy składnik do produkcji wapna nawozowego Eko-Calcium stosowanego w rolnictwie,
  • komponent ekopreparatów używanych do poprawy właściwości gleby,
  • kopalina do robót rekultywacyjnych (kreda zawęglona).
kwbbelchatow_site