kruszywo-krzemienne-naturalne-mieszanka-0-31-5.jpg

POCHODZENIE

Bruki krzemienne są osadem piaszczysto-żwirowo-krzemiennym górnego miocenu i zalegają w spągowej części kompleksu ilasto-piaszczystego. Stanowią charakterystyczny poziom lito-stratygraficzny, granicę erozyjną, tzw. powierzchnię "mycia".

ZASTOSOWANIE

  • kruszywo drogowe do twardzenia podłoży, materiał nasypowy,
  • materiał dekoracyjny w zagospodarowaniu terenów zielonych, stosowany przy wymianie gruntu celem zwiększenia nośności podłoża.
kwbbelchatow_site