piasek-naturalny.jpg

POCHODZENIE

W Polu Szczerców występują osady piaszczyste o zmiennych parametrach jakościowych z licznymi otoczakami opoki odwapnionej, z soczewkami żwirów, piasków pylastych, mułków i glin oraz z okruchami ksylitów. Selektywnie eksploatowane są piaski o korzystnych parametrach jakościowych, pozwalających na ich gospodarcze wykorzystanie.

ZASTOSOWANIE

  • składnik mieszanek betonowych, bitumicznych, materiał wypełniający i podsypka w budownictwie oraz pracach makroniwelacyjnych.
kwbbelchatow_site