ziemia-humusowa-20-.jpg

POCHODZENIE

Utwór akumulacyjny pochodzenia organicznego - głównie roślinnego. Składa się ze szczątków roślinnych w różnym stopniu zhumifikowania, z nierozłożonych fragmentów roślinnych oraz domieszek minerałów i wody. Torf ogrodniczy wykorzystywany jest do produkcji ściółki, aktywizacji nawozów organicznych i do przeróbki chemicznej.

ZASTOSOWANIE

  • komponent podłoży stosowany do uprawy roślin warzywniczych, sadowniczych, ozdobnych,
  • baza do przygotowania podłoża do siewu trawników oraz uprawy roślin iglastych,
  • kopalina w pracach rekultywacyjnych do odbudowy warstwy gleby. Odczyn pH 5,6-6,3.
kwbbelchatow_site