zwir-budowlany-8-16-10-.jpg

POCHODZENIE

Żwir (otrzymywany po przeróbce bruków krzemiennych) jest osadem piaszczysto-żwirowo-krzemiennym górnego miocenu i zalegają w spągowej części kompleksu ilasto-piaszczystego. Stanowi charakterystyczny poziom lito-stratygraficzny, granicę erozyjną, tzw. powierzchnię "mycia".

ZASTOSOWANIE

  • kruszywo drogowe do utwardzenia podłoży, materiał nasypowy.
kwbbelchatow_site