Informacja na temat zakazu sprzedaży węgla

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca  2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, z dniem 1 czerwca 2020 r. zacznie obowiązywać przepis dotyczący zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych, w tym węgla brunatnego, jeżeli paliwa te przeznaczone są do użycia w 1) gospodarstwach domowych; 2) instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.

 

W związku z wejściem w życie od dnia 02.01.2012 r. Ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy informujemy, że podmioty chcące skorzystać ze zwolnienia z obowiązku akcyzowego powinny zapoznać się z zamieszczonymi na stronie dokumentami przed dokonaniem zakupu.

Węgiel brunatny z Kopalni Bełchatów należy do grupy węgli energetycznych pochodzenia organicznego mających zastosowanie głównie do celów opałowych.

Parametry jakościowe węgla brunatnego:

  • wartość opałowa   – 7600 – 8500 KJ/kg
  • wilgotność naturalna  – śr. 53 – 58%
  • zawartość siarki  – 0,83 – 1,25%
  • zawartość popiołu  – 6,5 – 11%

 

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Sprzedaży Węgla tel. 44 737 47 72, faks 44 737 47 77 (warunki zakupu)
Dział Sprzedaży tel. 44 737 47 70, faks 737 47 75 i sprzedaz.giekkwbb@gkpge.pl 
Kierownik Działu Sprzedaży tel. 44 737 47 71

Cennik na węgiel brunatny obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Drukiem pogrubionym oznaczono ceny z wliczonym podatkiem akcyzowym.

Asortyment Cena netto VAT Cena brutto
zł/tonę % kwota zł/tonę
Węgiel brunatny – miał
granulacja 0 – 80 mm
130,20
142,07
23 29,95
32,68
160,15
174,75

 

Punkt Sprzedaży Węgla czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 22.00.

Zapewniamy:

  • załadunek sprzętem Kopalni przy odbiorze taborem samochodowym (nabywcy),
  • rozliczenie przelewem na podstawie przedpłaty. Przedpłata powyżej 15 000 zł powinna być zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art.108 a ustawy o podatku od towarów i usług.
kwbbelchatow_site