Informacja na temat uchwały antysmogowej województwa łódzkiego

Uch­wała nr XLIV/548/17 Sejmiku Wojew­ództ­wa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała m.in. wprowadza zakaz spalania paliw w wojew­ództwie łódzkim od 1 maja 2018 tj.:

  • W których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%;
  • Węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • Zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

Link do uchwały:

Uchwały antysmogowe

 

W związku z wejściem w życie od dnia 02.01.2012 r. Ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy informujemy, że podmioty chcące skorzystać ze zwolnienia z obowiązku akcyzowego powinny zapoznać się z zamieszczonymi na stronie dokumentami przed dokonaniem zakupu.

Węgiel brunatny z Kopalni Bełchatów należy do grupy węgli energetycznych pochodzenia organicznego mających zastosowanie głównie do celów opałowych.

Parametry jakościowe węgla brunatnego:

  • wartość opałowa   – 7600 – 8500 KJ/kg
  • wilgotność naturalna  – śr. 53 – 58%
  • zawartość siarki  – 0,83 – 1,25%
  • zawartość popiołu  – 6,5 – 11%

 

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Sprzedaży Węgla tel. 44 737 47 72, faks 44 737 47 77 (warunki zakupu)
Dział Sprzedaży tel. 44 737 47 70, faks 737 47 75 i sprzedaz.giekkwbb@gkpge.pl 
Kierownik Działu Sprzedaży tel. 44 737 47 71

Kliencie, przed zakupem sprawdź czy w Twoim województwie można palić węglem brunatnym.

Cennik na węgiel brunatny obowiązujący od dnia 01 października 2019 r.

Drukiem pogrubionym oznaczono ceny z wliczonym podatkiem akcyzowym.

Asortyment Cena netto VAT Cena brutto
zł/tonę % kwota zł/tonę
Węgiel brunatny – sortowany
granulacja
80 – 300 mm
10 – 40 mm
124,39
135,40
23 28,61
31,14
153,00
166,54
Węgiel brunatny – miał
granulacja 0 – 80 mm
102,44
113,45
23 23,56
26,09
126,00
139,54

 

Punkt Sprzedaży Węgla czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 22.00.

Ponadto węgiel brunatny może być stosowany jako nawóz rolniczy lub substytut do produkcji mieszanek nawozowych.

Zapewniamy:

  • załadunek sprzętem Kopalni przy odbiorze taborem samochodowym (nabywcy),
  • sprzedaż gotówkową w punkcie sprzedaży do kwoty 15.000 zł. brutto lub rozliczenie przelewem na podstawie przedpłaty.  Przedpłata powyżej 15 000 zł powinna być zapłacona z zastosowaniem MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI,  o którym mowa w art.108 a ustawy o podatku od towarów i usług.
kwbbelchatow_site