Informacja na temat zakazu sprzedaży węgla

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca  2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, z dniem 1 czerwca 2020 r. zaczął obowiązywać przepis dotyczący zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych, w tym węgla brunatnego, jeżeli paliwa te przeznaczone są do użycia w 1) gospodarstwach domowych; 2) instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Sprzedaży Węgla tel. 44 737 47 72 (warunki zakupu)
Dział Sprzedaży tel. 44 737 47 70, faks 737 47 75 i sprzedaz.giekkwbb@gkpge.pl 
Kierownik Działu Sprzedaży tel. 44 737 47 71

kwbbelchatow_site